אייקון דיקאן הסטודנטים

דיקאן הסטודנטים

דיקאן הסטודנטים

לשכת דיקאן הסטודנטים מהווה חולייה מקשרת בין הסטודנטים לבין החוגים האקדמיים ורשויות המנהל השונות.

דיקאן הסטודנטים מלווה את הסטודנטים במהלך התואר ומציע שירותים במגוון נושאים

  • מלגות סיוע כלכלי מקרן הסיוע של המכללה

  • קרנות חיצוניות

  • מלגות מעורבות חברתית

  • סיוע לימודי

  • מעונות סטודנטים בתוך הקמפוס ובשכונות סמוכות למכללה

  • התאמות למשרתים במילואים ולסטודנטיות בהריון ולאחר לידה וסיוע לסטודנטים עולים

דיקאן הסטודנטים הנו כתובת לפניות וקובלנות סטודנטים בנושאים אקדמיים ומנהליים וציוותו ישמחו לשרת אתכם בכל עת!

0סכום המלגות שחולקו למלגאי המכללה
0סטודנטים מקבלים סיוע לימודי
0חולקו למלגאי פר"ח
0סטודנטים חונכים בפר"ח
AAC Version 2.9