אייקון התאמות לנשים בהריון, יולדות  וטיפולי פוריות

התאמות לנשים בהריון, יולדות וטיפולי פוריות

דיקאן הסטודנטים » התאמות לנשים בהריון, יולדות וטיפולי פוריות

סטודנטיות אשר במהלך לימודיהם במכללה נמצאות בהריון זכאיות להקלות כגון:

• תוספת זמן של 30 דקות בבחינה.
• יציאה לשירותים בזמן בחינה.
• תו חניה החל מהחודש ה-7 להריון ועד חודש לאחר הלידה.

סטודנטיות אשר במהלך התואר ילדו, או שהנן בטיפולי פוריות או/ו בשמירת הריון זכאיות לסיוע במגוון תחומים:

• הגשת מטלות ועבודות באיחור.
• מועד בחינה אחר במסגרת המועדים המקובלים במכללה.

לנוחיותכם שידרגנו את הפנייה לרכזת התאמות, כעת ניתן לפנות באמצעות פורטל שירות לסטודנט.

היכנסו למידע האישי->אפשרויות נוספות->בקשות וערעורים->אפשרויות הגשה

 

לשרותיכן חדר הנקה : בבניין 5, חדר 309.

AAC Version 2.9