אייקון התאמות לעולים

התאמות לעולים

סטודנטים עולים אשר לא עברו 5 שנים מיום עלייתם, זכאים לתוספת זמן בבחינות. לשם כך עליהם לפנות לרכזת ההתאמות באמצעות פורטל שירות לסטודנט. יש לצרף לפנייה צילום תעודת זהות + צילום תעודת עולה.

AAC Version 2.9