אייקון נציבת קבילות ופניות סטודנטים

נציבת קבילות ופניות סטודנטים

דיקאן הסטודנטים » נציבת קבילות ופניות סטודנטים

נציבת קבילות ופניות סטודנטים מהווה כתובת לפניות וקובלנות של סטודנטים ומועמדים הקובלים על פגיעה בזכויותיהם ע"פ חוק זכויות הסטודנט,

או פניות שלא באו על פתרונן ביחידות השונות במכללה.
הנציבה בודקת כל פנייה ומשיבה באופן מנומק ובזמן סביר. כמו כן, ניתן להיפגש לשיחה עם הנציבה בשעות הקבלה.

• פניות וקובלנות אקדמיות ומנהליות.
• בעיות כלכליות חריגות.
• פניות וקובלנות על יחס ושירות.
• בעיות במעונות שאינן קשורות לתחזוקה.

לנוחיותכם שידרגנו את הפנייה לנציבה, כעת ניתן לפנות באמצעות פורטל שירות לסטודנט.

AAC Version 2.9