אייקון סקר שביעות רצון מרמת ההוראה יוצא לדרך!

סקר שביעות רצון מרמת ההוראה יוצא לדרך!

סקר שביעות רצון מרמת ההוראה יוצא לדרך!
משתתפים, משפיעים וזוכים !
סקר שביעות רצון מרמת ההוראה (סמסטר א') יוצא לדרך…
דעתכם חשובה לנו!
המכללה תקיים הגרלה בין הסטודנטים שימלאו את הסקר ותעניק לזוכים פרסים
AAC Version 2.9