יום פתוח

13.4.18

מלגות סטודנטים

תשע"ח

קרא עוד

מרכז הכנסים באקדמית אשקלון

קמפוס המכללה

מכינה זו מיועדת לסטודנטים המעוניינים להשתלב בלימודים אקדמיים במכללה האקדמית אשקלון ובמכללות הציבוריות.

בסיום המכינה מקבל הסטודנט תעודת מכינה, שהיא שוות ערך לצורכי קבלה ללימודים אקדמיים במכללה.

מסלול ייעודי למקצועות מדעי החברה

המכינה הייעודית למדעי החברה מאפשרת קבלה ללימודי תואר ראשון על סמך ציוני המכינה. המכינה מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון בתחום מדעי החברה, מדעי הבריאות ומדעי הרוח.

תכנית הלימודים כוללת קורסים בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, סטטיסטיקה, שיטות מחקר, הבעה עברית, אנגלית אקדמית ועוד.

מסלול ייעודי למקצועות כלכלה ומדעי המחשב

המכינה הייעודית לכלכלה ומדעי המחשב מאפשרת קבלה ללימודי תואר ראשון על סמך ציוני המכינה. המכינה מיועדת למועמדים המעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון בכלכלה (ניהול, בנקאות, לוגיסטיקה וחשבונאות) ומדעי המחשב.

תכנית הלימודים כוללת קורסים במתמטיקה, סטטיסטיקה, הבעה עברית, אנגלית אקדמית ועוד.

משך התכנית

9 חודשים

תנאי הקבלה ללימודי מכינה ייעודית

1. זכאים ללמוד כל מי שהינו/ה מגיל 19 ומעלה.
2. תעודת בגרות מלאה או תעודת בגרות חלקית (7 יחידות בלימודי החובה)
3. פסיכומטרי/ מימ"ד בציון 400.
4. מבחן אמירם למיון רמת אנגלית.

שכר לימוד

גובה שכר לימוד לתכנית מלאה בת 22 ש"ש לשנת הלימודים תשע"ח הוא על סך 13,711 ש"ח צמוד למדד מאי 2017.

עבור תלמיד הלומד פחות מתכנית מלאה, שכר הלימוד יחושב על פי שעות לימוד.
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.

 

תשלומים נוספים:

דמי הרשמה: 250 ש"ח.
בחינת מימד: 172 ש"ח.
דמי שמירה ואבטחה: 300 ש"ח.

 

תשלום שכ"ל באמצעות הפיקדון
תלמיד המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה למדור שכר-לימוד במכללה ויודיע על סכום הפיקדון העומד לרשותו נכון ליום ההודעה ויקבל ממדור שכר-לימוד שובר תשלום.
התלמיד יפנה לסניף הבנק לשם תשלום השובר באמצעות הפיקדון.
את שובר התשלום יש להחזיר למכללה, כשהוא חתום ע"י הבנק.

 

יש להתעדכן בתקנון שכר לימוד באתר המכללה.

תעודת סיום

תעודת מכינה ייעודית המוענקת על ידי המכללה האקדמית אשקלון.

 

שכר לימוד, פטורים והקלות

המכינה מוכרת על ידי משרד החינוך בחוק קליטת חיילים משוחררים!

פטור משכר לימוד ומלגות קיום יינתנו על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים

לוחמים ותומכי לחימה מקבלים סיוע  ממשרד הביטחון בהצגת אישורים מתאימים

(ללא שימוש בכספי הפיקדון, על פי החלטת ועדת המלגות של משרד הביטחון).