יום פתוח

13.4.18

מלגות סטודנטים

תשע"ח

קרא עוד

מרכז הכנסים באקדמית אשקלון

קמפוס המכללה

אייקון מכינות לשיפור והשלמת בגרויות

מכינות לשיפור והשלמת בגרויות

המכללה האקדמית אשקלון > המרכז ללימודים קדם- אקדמיים > מכינות לשיפור והשלמת בגרויות

הלימודים במסלול זה נועדו לסייע ללומדים להשלים את זכאותם לבגרות או לשפר את ציוני הבגרות לקראת לימודים במוסדות להשכלה גבוהה.

תכנית הלימודים

בתכנית לימודי המכינה ניתן להשלים בגרות בכל מקצועות החובה וכן מגוון רחב של מקצועות מוגברים (5 יח"ל).

 

להלן פירוט מקצועות הלימוד במכינה:

מקצוע*

יח"ל

מתמטיקה

 3

אנגלית

 3

ספרות

 2

תנ"ך

 2

הבעה עברית

 2

היסטוריה

2

אזרחות

 2

גיאוגרפיה

 5

ספרות

 5

 

 

 

*מותנה במספר נרשמים מינימלי למקצוע

תנאי קבלה

1. זכאים ללמוד כל מי שהינו/ה מגיל 19 ומעלה.
2. 11 שנות לימוד ומעלה.
3. פסיכומטרי/ מימ"ד בציון 300.

תעודת סיום

תעודת בגרות מוענקת על ידי משרד החינוך.

שכר לימוד

גובה שכר לימוד לתכנית מלאה בת 22 ש"ש לשנת הלימודים תשע"ח הוא על סך 13,711 ש"ח צמוד למדד מאי 2017.

עבור תלמיד הלומד פחות מתכנית מלאה, שכר הלימוד יחושב על פי שעות לימוד.
דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ישולמו ע"י התלמיד באופן עצמאי למוסדות המתאימים.

 

תשלומים נוספים:

דמי הרשמה:  250 ש"ח.
בחינת מימד: 172 ש"ח.
דמי שמירה ואבטחה: 300 ש"ח.

 

תשלום שכ"ל באמצעות הפיקדון
תלמיד המעוניין לשלם את שכ"ל באמצעות פיקדון חיילים משוחררים יפנה למדור שכר-לימוד במכללה ויודיע על סכום הפיקדון העומד לרשותו נכון ליום ההודעה ויקבל ממדור שכר-לימוד שובר תשלום.
התלמיד יפנה לסניף הבנק לשם תשלום השובר באמצעות הפיקדון.
את שובר התשלום יש להחזיר למכללה, כשהוא חתום ע"י הבנק.

 

יש להתעדכן בתקנון שכר לימוד באתר המכללה.

שכר לימוד, פטורים והקלות

המכינה מוכרת על ידי משרד החינוך בחוק קליטת חיילים משוחררים!

פטור משכר לימוד ומלגות קיום יינתנו על פי קריטריונים סוציו-אקונומיים,

לוחמים ותומכי לחימה מקבלים סיוע  ממשרד הביטחון בהצגת אישורים מתאימים

(ללא שימוש בכספי הפיקדון, על פי החלטת ועדת המלגות של משרד הביטחון).