יום פתוח

13.4.18

מלגות סטודנטים

תשע"ח

קרא עוד

מרכז הכנסים באקדמית אשקלון

קמפוס המכללה

"תכנית לקליטה אקדמית" בשיתוף ובמימון המנהל לסטודנטים עולים במשרד הקליטה.

התכנית מיועדת לעולים חדשים המעוניינים להמשיך ללימודים אקדמיים.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת קורסים בעברית (רמה מתקדמת), אנגלית, מחשבים וסטטיסטיקה.

בנוסף, המכינה מציעה קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית בשפות שונות (מותנה במספר נרשמים).

לבדיקת זכאות, הרשמה, מימון  ולפרטים נוספים

המנהל לסטודנטים עולים, באר שבע 08-6261230/1

שכר לימוד

גובה שכר הלימוד נקבע ע"י מנהל הסטודנטים וממומן ע"י משרד הקליטה.

סטודנט שאינו זכאי למימון שכר הלימוד יממן את לימודיו באופן אישי, עפ"י התעריף שנקבע ע"י מנהל הסטודנטים.

שכר הלימוד לשנת תשע"ז הוא על סך 4700 ₪.
• דמי הרשמה עבור צילומים וחומרי לימוד: 220 ש"ח.

יש להתעדכן בתקנון שכר לימוד באתר המכללה.