אייקון ברכות לד"ר אסנת בשקין וד"ר קרן דופלט על זכיה במענק מחקר מטעם המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

ברכות לד"ר אסנת בשקין וד"ר קרן דופלט על זכיה במענק מחקר מטעם המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

ברכות לד"ר אסנת בשקין וד"ר קרן דופלט על זכיה במענק מחקר מטעם המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות
AAC Version 2.9