אייקון ברכות לד"ר יפעת פארן ולשותפותיה מאוניברסיטת בר- אילן ומאוניברסיטת אריאל על זכייתן במענק מחקר בנושא מטפלות בזקנים וגילנות מטעם הביטוח הלאומי

ברכות לד"ר יפעת פארן ולשותפותיה מאוניברסיטת בר- אילן ומאוניברסיטת אריאל על זכייתן במענק מחקר בנושא מטפלות בזקנים וגילנות מטעם הביטוח הלאומי

ברכות לד"ר יפעת פארן ולשותפותיה מאוניברסיטת בר- אילן ומאוניברסיטת אריאל על זכייתן במענק מחקר בנושא מטפלות בזקנים וגילנות מטעם הביטוח הלאומי
AAC Version 2.9