יום פתוח

9.3.18

מלגות סטודנטים

תשע"ח

קרא עוד

מרכז הכנסים באקדמית אשקלון

קמפוס המכללה

האקדמית אשקלון

אייקון הודעה לסטודנטים בנושא מבחן מקוון באנגלית

הודעה לסטודנטים בנושא מבחן מקוון באנגלית

המכללה האקדמית אשקלון > חדשות והודעות > הודעה לסטודנטים בנושא מבחן מקוון באנגלית

מכתב לסטודנטים בנושא מבחן מקוון באנגלית מועד פברואר

 

מבחנים לדוגמא באנגלית בקורס מקוון לתלמידי המסלול של המכללה האקדמית אשקלון.

דוגמא מספר 1: רמת בסיסי

דוגמא מספר 2: רמת טרום בסיסי 

דוגמא מספר 3: רמת מתקדמים א'