אייקון פתיחת הרשמה מלגת מרום

פתיחת הרשמה מלגת מרום

פתיחת הרשמה מלגת מרום

סטודנטים יוצאי אתיופיה  הלומדים בשנה ב לתואר השני יש להירשם בקישור המצ"ב:

 

AAC Version 2.9