אייקון ברכות לפרופ

ברכות לפרופ' יצחק רייטר ודביר דימנט על הוצאת ספרם: ISLAM, JEWS AND THE TEMPLE MOUNT: THE ROCK OF OUR/THEIR EXISTENCE

ברכות לפרופ' יצחק רייטר ודביר דימנט על הוצאת ספרם: ISLAM, JEWS AND THE TEMPLE MOUNT: THE ROCK OF OUR/THEIR EXISTENCE
AAC Version 2.9