אייקון סיוע לימודי וחונכות

סיוע לימודי וחונכות

מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים » סיוע לימודי וחונכות

מרכז התמיכה מפעיל את פרויקט פר"ח- לשם, במסגרתו, סטודנט מצטיין משנה ב', ג', חונך סטודנט לקוי למידה ומעניק תגבור בקורסים בהם מתקשה הסטודנט לקוי הלמידה. חונכות זו מסייעת ללקויי הלמידה בהסתגלות למערכת האקדמית ומביאה לשיפור משמעותי בהישגיהם.

החונכות מתקיימת לאורך כל שנת הלימודים.

סטודנטים המעוניינים בחונך רשאים להגיש בקשה לרכזת פר"ח במרכז התמיכה בתחילת שנה"ל.

סטודנט המעוניין לחנוך ונמצא עומד בקריטריונים, מוזמן למלא את פרטיו באתר פר"ח לשם או לפנות לרכזת חונכויות לש"ם במרכז התמיכה.

 

AAC Version 2.9