אייקון קורסים וסדנאות

קורסים וסדנאות

מרכז תמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים » קורסים וסדנאות

במהלך שנת הלימודים מקיים מרכז התמיכה סדנאות במגוון נושאים הרלוונטיים לסטודנט.

מטרת הסדנאות להקנות כלים להשתלבות וללמידה אקדמית מיטבית ובכך לסייע לסטודנט לסיים את לימודיו בהצלחה.

סדנת התמודדות עם חרדת בחינות, הכנה לקראת יציאה לשוק העבודה, אסטרטגיות למידה, אימון אישי ועוד

רשימת הסדנאות תתפרסם בהמשך

ניתן על ידי מומחית לאסטרטגיות למידה.

מרכז התמיכה בשיתוף  המחלקה לאנגלית, מקיימים קורסים ייחודיים באנגלית ברמת טרום מתקדמים ומתקדמים.

הקורסים מיועדים לסטודנטים לקויי למידה הזכאים להשמעת שאלון הבחינה באמצעות מחשב, הקורסים מתקיימים במעבדת מחשבים תוך שימוש בתוכנת הקראה.

המפגשים הינם פרטניים ומיועדים בעיקר לסטודנטים שנכשלו באנגלית.

סדנאות נוספות בנושאים שונים ייפתחו במהלך השנה, יש להתעדכן באתר המכללה.

AAC Version 2.9