אייקון סקר בוגרים

סקר בוגרים

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > סקר בוגרים

89% מכלל הבוגרים עובדים

76% מבוגרי המכללה עוסקים בתחום שלמדו

62% מבוגרי המכללה מועסקים במגזר הציבורי ו- 38% מועסקים במגזר הפרטי

76% מכלל הבוגרים הביעו שביעות רצון רבה עד רבה מאוד מתרומת הלימודים האקדמיים לקריירה שלהם

28% המשיכו בלימודים אקדמיים ומתוכם 65% המשיכו לתואר שני

 

בוגרי ההפקולטה לכלכלה:

90% מבוגרי הפקולטה לכלכלה מועסקים. כמו כן, כ- 83% מבוגרי הפקולטה מועסקים בתחום שלמדו.

AAC Version 2.9