מכלכל את צעדיך?

 

 

בסיום לימודי התואר רשאים בוגרי החוג לכלכלה וחשבונאות להשתתף בשנת ההשלמה לקראת שתי בחינות ההסמכה הסופיות של מועצת רואי החשבון. בוגרי המחזור הראשון התקבלו ללימודי שנת השלמה במוסדות להשכלה גבוהה ובהם גם אוניברסיטת תל אביב. החוג לכלכלה וחשבונאות נערך לפתיחת שנת השלמה במכללה בהתאם למספר התלמידים ודרישת הבוגרים.