אייקון .B.A בכלכלה וחשבונאות

.B.A בכלכלה וחשבונאות

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > החוג לכלכלה וחשבונאות > .B.A בכלכלה וחשבונאות

החוג לכלכלה וחשבונאות המשתייך לפקולטה לכלכלה של המכללה האקדמית אשקלון, מעניק לבוגריו תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות.

מטרת התכנית

מטרת התכנית המוצעת היא להכשיר בוגרים למילוי תפקידים בתחום החשבות וראיית החשבון במשק הישראלי. הכשרה זו מבוססת על מתן רקע דיסציפלינרי וכלים מקצועיים בשבעה תחומים עיקריים: כלכלה, חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, ביקורת חשבונות, מדעי הניהול, מסים, חוק ומשפט.
התכנית המוצעת מבוססת על ראייה רחבה של תחום הכלכלה והחשבונאות. התכנית מקנה יכולת לטפל בידע חשבונאי, מתחקה על אופי המידע החשבונאי ומדגישה את השינויים האחרונים בעולם הניהול, העסקים והמסחר בישראל. זאת, בד בבד בעמידה על ההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות, מנקודת ראותו של החשבונאי והמנהל העוסקים בתחום.
המושג כלכלה וחשבונאות מתייחס למתרחש בין כותלי משרדים לראיית חשבון, ואף לפעילויות פיננסיות במישורים נוספים של החברה הישראלית ובהקשרים מגוונים של תחום הניהול. העיסוק בכלכלה וחשבונאות בהרחבה, בלמידה ובמחקר, מעיד על התחום הנתפש כבעל חשיבות ראשונה במעלה ולפיכך עומד במרכז השיח הציבורי.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים משלבת לימודי כלכלה ולימודי חשבונאות מתקדמים. הסטודנטים מקבלים כלים מעשיים בתחום החשבונאות המקנים את היכולת לטפל בידע חשבונאי. הכלים מסייעים לתלמיד לעסוק בחַשבות וראיית חשבון, לצד הבנה של עולמות הכלכלה: שוק ההון, כלכלה ציבורית, מיקרו, מַקרו, מימון ועוד. לימודי התואר לקראת תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות נמשכים שלוש וחצי שנים. בתום השלוש וחצי שנים יבחנו הסטודנטים בשתי בחינות רישוי נוספות. עמידה בבחינות המועצה ושנתיים התמחות (סטאז') מקנה את התואר רואה חשבון של לשכת רואי החשבון בישראל.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בכלכלה וחשבונאות

שם הקורס

מס' נ"ז

שם הקורס

מס' נ"ז

סמסטר א'

 

סמסטר ב'

 

מבוא לכלכלה א' מיקרו 

3.5

מבוא לכלכלה ב' מאקרו

3.5

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

2.5

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

2.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי א'

2.5

חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ב'

2.5

יסודות המימון לחשבונאים

3

יסודות החשבונאות לחשבונאים

6

מכינה בחשבונאות 

0

יסודות המיסים לחשבונאים א'

4

מבוא לטכנולוגיות מידע לחשבונאים

3

משפט עסקי

3

יסודות המשפט

2

מחשבת ישראל

2

שם הקורס

מס' נ"ז

שם הקורס

מס' נ"ז

סמסטר א'

 

סמסטר ב'

 

תורת המחירים א'

3.5

תורת המחירים ב'

3

מאקרו כלכלה א'

3

מאקרו כלכלה ב'

3

סטטיסטיקה ואקונומטריקה א'

2

סטטיסטיקה ואקונומטריקה ב'

2

בעיות מדידה לחשבונאים  א'

4.5

 

 

דיני תאגידים

4

מיסים למתקדמים לחשבונאים א'

5

יסודות המיסים לחשבונאים ב'

4

חשבונאות ניהולית מתקדמת

4

חשבונאות ניהולית ותמחיר

3

סוגיות במימון

3

 

 

בעיות מדידה לחשבונאים ב'

4

 

 

הטבות לעובדים

2.5

שם הקורס

מס' נ"ז

שם הקורס

מס' נ"ז

סמסטר א'

 

סמסטר ב'

 

כלכלת ישראל

2

דוחות מאוחדים וצירופי עסקים

6

השקעות בחברות כלולות

4.5

ביקורת חשבונות מתקדמת א'

6

מיסים למתקדמים לחשבונאים ב'

5

סמינריון בחשבונאות פיננסית

2

יסודות ביקורת חשבונות

6

סמינריון בחשבונאות ניהולית

2

סמינריון בחשבונאות פיננסית

2

סדנה בכתיבה מדעית

0

סמינריון בחשבונאות ניהולית

2

סוגיות בדוחות מאוחדים

3

מיסוי עקיף

3

מכשירים פיננסים

5.25

מערכות מידע ניהוליות לחשבונאים

4

חשבונאות פיננסית מתקדמת

6.25

 

 

ביקורת חשבונות מתקדמת ב'

3

 

 

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

2.5

 

 

ביקורת מערכות מידע

3

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 158 ש"ס. 

תכנית הלימודים עשוייה להשתנות בהתאם וע"פ דרישות המועצה להשכלה גבוהה.

שינויים כאמור יכולים להתבטא במשך זמן התואר ובשכר הלימוד

סגל המרצים

בראש החוג עומד פרופ' יוסי אהרוני, לשעבר חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. פרופ' אהרוני שימש שנים רבות בתפקיד ראש החוג לחשבונאות. פרופ' אהרוני שימש כפרופסור אורח בתחום החשבונאות בבתי ספר לניהול בארה"ב, אירופה, המזרח הרחוק ואוסטרליה ואף כחוקר בתחום השפעות המידע החשבונאי על משקיעים בשוקי ההון. יחד עם פרופ' אהרוני מלמדים רואי חשבון המשמשים כמרצים באקדמיה וכאנשי מעשה במגזר הציבורי והפרטי. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט במשך כל שנות התואר, ומייעץ לו לקראת לימודי תואר שני והשתלבות בשוק העבודה.

תנאי קבלה 

חוג לימודיםממוצע בגרותציון פסיכומטרידרישות נוספותחריגים (עד 10% מכלל המתקבלים)
.B.A בכלכלה וחשבונאות (קבלה עם פסיכומטרי)90600 (בדגש ציון כמותי)בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 70 ומעלה
.B.A בכלכלה וחשבונאות (מסלול חלופי ללא פסיכומטרי)90בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 75 ומעלהקבלה בתנאי שנה א' לבעלי ממוצע בגרות 88 .
.B.A בכלכלה וניהול83בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 65 ומעלהקבלה בתנאי שנה א' לבעלי ממוצע בגרות 81.
בעלי בגרות חו"ל נדרשים לציון פסיכומטרי של 565 ותידרש מהם מכינה במתמטיקה.
.B.A בכלכלה ושוק ההון83בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 65 ומעלהקבלה בתנאי שנה א' לבעלי ממוצע בגרות 81.
בעלי בגרות חו"ל נדרשים לציון פסיכומטרי של 565 ותידרש מהם מכינה במתמטיקה.
.B.A בכלכלה ולוגיסטיקה83בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 65 ומעלהקבלה בתנאי שנה א' לבעלי ממוצע בגרות 81.
בעלי בגרות חו"ל נדרשים לציון פסיכומטרי של 565 ותידרש מהם מכינה במתמטיקה.

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

 

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9