מכלכל את צעדיך?

 

 

אייקון .B.A בכלכלה וחשבונאות

.B.A בכלכלה וחשבונאות

המכללה האקדמית אשקלון > הפקולטה לכלכלה > החוג לכלכלה וחשבונאות > .B.A בכלכלה וחשבונאות

החוג לכלכלה וחשבונאות המשתייך לפקולטה לכלכלה של המכללה האקדמית אשקלון, מעניק לבוגריו תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות.

מטרת התכנית

מטרת התכנית המוצעת היא להכשיר בוגרים למילוי תפקידים בתחום החשבות וראיית החשבון במשק הישראלי. הכשרה זו מבוססת על מתן רקע דיסציפלינרי וכלים מקצועיים בשבעה תחומים עיקריים: כלכלה, חשבונאות פיננסית, חשבונאות ניהולית, ביקורת חשבונות, מדעי הניהול, מסים, חוק ומשפט.
התכנית המוצעת לכם מבוססת על ראייה רחבה של תחום הכלכלה והחשבונאות. התכנית מקנה יכולת לטפל בידע חשבונאי, מתחקה על אופי המידע החשבונאי ומדגישה את השינויים האחרונים בעולם הניהול, העסקים והמסחר בישראל. זאת, בד בבד בעמידה על ההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות, מנקודת ראותו של החשבונאי והמנהל העוסקים בתחום.
המושג כלכלה וחשבונאות מתייחס למתרחש בין כותלי משרדים לראיית חשבון, ואף לפעילויות פיננסיות במישורים נוספים של החברה הישראלית ובהקשרים מגוונים של תחום הניהול. העיסוק בכלכלה וחשבונאות בהרחבה, בלמידה ובמחקר, מעיד על התחום הנתפש כבעל חשיבות ראשונה במעלה ולפיכך עומד במרכז השיח הציבורי.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים משלבת לימודי כלכלה ולימודי חשבונאות מתקדמים. הסטודנטים מקבלים כלים מעשיים בתחום החשבונאות המקנים את היכולת לטפל בידע חשבונאי. הכלים מסייעים לתלמיד לעסוק בחַשבות וראיית חשבון, לצד הבנה של עולמות הכלכלה: שוק ההון, כלכלה ציבורית, מיקרו, מַקרו, מימון ועוד. לימודי התואר לקראת תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות נמשכים שלוש שנים. כדי להתכונן לבחינות מועצת רואי החשבון נדרש הבוגר ללמוד שנה נוספת. עמידה בבחינות המועצה מקנה את התואר רואה חשבון של לשכת רואי החשבון בישראל.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בכלכלה וחשבונאות

שנה א'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי חובה

מבוא לכלכלה א' מיקרו

 

4

מבוא לכלכלה ב' מאקרו

 

4

חדו"א א'

 

3

חדו"א ב'

 

3

סטטיסטיקה לכלכלנים א'

 

3

סטטיסטיקה לכלכלנים ב'

3

מבוא לטכנולוגיות מידע לחשבונאים

 

2

יסודות החשבונאות לחשבונאים א'

 

6.5

יסודות המשפט

 

2

יסודות המימון לחשבונאים א'

 

3

מכינה בחשבונאות

0

משפט עסקי

2

קורסי יצירה יהודית

מחשבת ישראל

2

 

 

סמסטר קיץ

יסודות החשבונאות לחשבונאים ב'

5

 

 

 

שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי חובה

תורת המחירים א'

4

תורת המחירים ב'

4

מאקרו כלכלה א'

3

מאקרו כלכלה ב'

3

סטטיסטיקה ואקונומטריקה א'

2

סטטיסטיקה ואקונומטריקה ב'

2

חשבונאות ניהולית ותמחיר

4

דיני תאגידים

3

יסודות המיסים לחשבונאים א'  

4

יסודות המימון לחשבונאים ב'

3

בעיות מדידה א'

5

יסודות המיסים לחשבונאים ב'     

4

 

 

בעיות מדידה ב'

6

שנה ג'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי חובה

כלכלת ישראל

2

דו"חות כספיים מאוחדים וצירופי עסקים

6

השקעות בחברות כלולות

6

הערכת שווי חברות וניתוח דו"חות כספיים

4

מיסים למתקדמים לחשבונאים א'

5

מיסים למתקדמים לחשבונאים ב'

5

יסודות ביקורת חשבונות

3

ביקורת חשבונות

3

תכנון ובקרה עסקית

2

תכנון ובקרה עסקית

2

חשבונאות ניהולית מתקדמת

5

 

 

מערכות מידע ניהוליות לחשבונאים

3

 

 

סמינריונים

סמינריון בחשבונאות פיננסית

2

סמינריון בחשבונאות פיננסית

2

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 139.5 שהן 122 נ"ז .

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

סגל המרצים

בראש החוג עומד פרופ' יוסי אהרוני, לשעבר חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. פרופ' אהרוני שימש שנים רבות בתפקיד ראש החוג לחשבונאות. פרופ' אהרוני שימש כפרופסור אורח בתחום החשבונאות בבתי ספר לניהול בארה"ב, אירופה, המזרח הרחוק ואוסטרליה ואף כחוקר בתחום השפעות המידע החשבונאי על משקיעים בשוקי ההון. יחד עם פרופ' אהרוני מלמדים רואי חשבון המשמשים כמרצים באקדמיה וכאנשי מעשה במגזר הציבורי והפרטי. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט במשך כל שנות התואר, ומייעץ לו לקראת לימודי תואר שני והשתלבות בשוק העבודה.