מתוכנת להצלחה?

.B.Sc במדעי המחשב

אייקון מרכז ללוגיקה תלמודית

מרכז ללוגיקה תלמודית

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי המחשב > .B.Sc במדעי המחשב > מרכז ללוגיקה תלמודית

משמש מוקד מחקר בתחום הלוגיקה התלמודית של החוג למדעי המחשב. בראש המרכז עומד פרופ' דב גבאי וחברים נוספים: פרופ' אורי שילד, הרב שלמה דוד וד"ר אסתר דוד.