מתוכנת להצלחה?

.B.Sc במדעי המחשב

אייקון משתלבים בתעשייה

משתלבים בתעשייה

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי המחשב > .B.Sc במדעי המחשב > משתלבים בתעשייה

מערכת שעות הלימוד מותאמת לדרישות חברות ההייטק ומאפשרת לסטודנט בחוג לרכוש ניסיון תעסוקתי בעת לימודי התואר (בשנה השנייה ובשלישית). השילוב הזה מקנה לסטודנט ניסיון תעסוקתי וביקוש רב בשוק התעסוקה בסיום לימודיו.