מתוכנת להצלחה?

.B.Sc במדעי המחשב

אייקון פרויקטים של סטודנטים בשיתוף הקריה למחקר גרעיני

פרויקטים של סטודנטים בשיתוף הקריה למחקר גרעיני

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי המחשב > .B.Sc במדעי המחשב > פרויקטים של סטודנטים בשיתוף הקריה למחקר גרעיני

סטודנטים מהחוג כותבים את מחקר הגמר בשיתוף הקריה למחקר גרעיני בדימונה בעזרת פרויקטים מאתגרים המקנים לסטודנטים חווית פיתוח בתחום מערכות ואלגוריתמים מקבילים.