מתוכנת להצלחה?

.B.Sc במדעי המחשב

אייקון פרויקטים של סטודנטים בשיתוף הקריה למחקר גרעיני

פרויקטים של סטודנטים בשיתוף הקריה למחקר גרעיני

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי המחשב > ייחודיות > פרויקטים של סטודנטים בשיתוף הקריה למחקר גרעיני

סטודנטים מהחוג כותבים את מחקר הגמר בשיתוף הקריה למחקר גרעיני בדימונה בעזרת פרויקטים מאתגרים המקנים לסטודנטים חווית פיתוח בתחום מערכות ואלגוריתמים מקבילים.

לפגישת ייעוץ