מתוכנת להצלחה?

.B.Sc במדעי המחשב

אייקון תכנית לימודים

תכנית לימודים

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי המחשב > .B.Sc במדעי המחשב > תכנית לימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון משלבת רקע תיאורטי והתנסות מעשית הכוללים קורסים בסיסיים, מתקדמים ומעשיים כגון: פיתוח תכנה, אלגוריתמים וחישוביות, מערכות מחשב ותכנה, שפות תכנות, אבטחת מידע, סדנה לפרויקטים ועוד. בשנה ב' ובשנה ג' ניתנת לסטודנטים אפשרות לבחור אשכול קורסים באחד מהנושאים: הנדסת תכנה\ אבטחת מידע (סייבר).

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.Sc במדעי המחשב

שנה א'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא

אלגברה לינארית 1

5

אלגברה לינארית 2

5

חדו"א 1

6

חדו"א 2

6

מתמטיקה בדידה 1

4

מתמטיקה בדידה 2

4

מבוא למדעי המחשב 1

4

מבוא למדעי המחשב 2

4

 

 

מבני נתונים

5

קורסי יצירה יהודית  והעשרה

מבוא לפילוסופיה יהודית

2

 

 

לוגיקה

2

לוגיקה

2

שנה ב'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

תכנות מונחה עצמים 1

5

אוטומטים ושפות פורמליות

4

הסתברות כללית

3

שיטות סטטיסטיות במדעי המחשב

3

אלגוריתמים 1

5

שיטות נומריות

3

מבנה מחשב

5

מערכות הפעלה

4

לוגיקה למדעי המחשב

3

בינה מלאכותית

3

 

 

תכנות מונחה עצמים 2

5

 

 

תקשורת 1

4

קורסי יצירה יהודית  והעשרה

מבוא לפסיכולוגיה

2

קווי יסוד לתולדות ישראל בעת החדשה

2

שנה ג'

סמסטר א

 

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

חישוביות וסיבוכיות

5

אלגוריתמים 2

4

גרפיקה ממוחשבת

3

תכנות בסביבת האינטרנט

3

הנדסת תוכנה 1

3

עקרונות שפות תכנות

3

מסדי נתונים

3

 

 

סדנה לפרויקטים

6

סדנה לפרויקטים

6

סמינריון (2 ש"ס)

 

 

סמינריון בהנדסת תוכנה

2

 

 

סמינריון בתקשורת

 

קורסי בחירה (3 ש"ס)

 

 

תקשורת 2

3

 

 

הנדסת תוכנה 2

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 141 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

לפגישת ייעוץ