בהצלחה בשנת הלימודים החדשה!

מדור הבחינות

אייקון בהצלחה בבחינות

בהצלחה בבחינות

המכללה האקדמית אשקלון > מדור הבחינות > חדשות והודעות > בהצלחה בבחינות

הנהלת המכללה מאחלת בהצלחה בבחינות

לפגישת ייעוץ