אייקון הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > תואר ראשון בסיעוד > הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות ידע, כלים ואמצעים למתן טיפול סיעודי כוללני ליחידים ומשפחות בעת בריאות וחולי. זאת, באמצעות פיתוח מיומנויות לתקשורת בין אישית, פיתוח יכולת לניתוח וחשיבה ביקורתית, יכולת לניהול הטיפול ושיתוף פעולה עם עמיתים ובעלי מקצועות בריאות אחרים ובה בעת עבודה בצוות מקצועי. התכנית מכשירה אחים ואחיות מוסמכים ברמה אקדמית  למגוון תפקידים. ההכשרה מיועדת למערכת הבריאות, לבתי חולים ולקהילה על בסיס ידע מדעי נרחב במדעי הסיעוד, הרפואה, החברה וההתנהגות. העשייה הסיעודית מושתתת על התחומים הללו. לבוגרי התכנית יוענק תואר בוגר בסיעוד (.B.S.N) ותעודת אח/ות מוסמכ/ת, בכפוף להצלחה בבחינת רישוי ממשלתית של משרד הבריאות.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד משלבת רקע עיוני והתנסות קלינית. קורסי היסוד במדעי הסיעוד, הרפואה והחברה, הנלמדים בשנה א', הם בסיס להמשך הלימודים. סיומם בהצלחה הוא תנאי להמשך הלימודים. הלימודים הקליניים וההתנסויות מתחילים בשנה א' (סמסטר ב') ונמשכים בד בבד ללימודים העיוניים במשך כל שנות הלימוד. במסגרת ההתנסויות הקליניות נחשפים הסטודנטים לשדות קליניים במוסדות בריאות שונים, המעניקים שירותי בריאות לאוכלוסייה בכל עת.
תחומי הלמידה הקליניים מתבססים על תכנית לימודים מחייבת של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, ומתקיימים במגוון חטיבות קליניות: חטיבת סיעוד המבוגר ( פנימית, כירורגיה), חטיבת סיעוד האישה, חטיבת סיעוד הילד, חטיבת סיעוד בקהילה, חטיבת סיעוד בבריאות הנפש, סיעוד ברפואה דחופה ומצבי חירום וסיעוד במצבי מוגבלות ושיקום.
הלימודים העיוניים נלמדים בקמפוס המכללה והלימודים הקליניים נלמדים במרכז הסימולציה במכללה ובמגוון שדות קליניים, בשירותי אשפוז ובקהילה של מערכת הבריאות.
משך התכנית שנתיים וחצי – שבעה סמסטרים.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.S.N  בסיעוד – הסבת אקדמאים

מועד אוקטובר

סמסטר (1)  – אוקטובר 2022

נ"ז

סמסטר (2)  – מרץ 2023

נ"ז

קיץ (3) – 2023

נ"ז

מדעי החיים

 

מדעי החיים

 

מדעי החיים

 

אנטומיה ופיזיולוגיה

 

7

פתולוגיה

 

2

גנטיקה ואמבריולוגיה

 

3

כימיה ביוכימיה

3

פרמקולוגיה קלינית א'

3

פרמקולוגיה קלינית ב'

4

מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה

3

מדעי הסיעוד

 

לימודים קליניים -עיוני

 

מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

3

עקרונות הסיעוד הקליני

3

סיעוד המבוגר ב' (פנימי/כירורגי)

12

מדעי הסיעוד

 

עקרונות אומדן פיזיקלי

2

מדעי הסיעוד

 

מבוא למקצוע סיעוד

 

2

מדעי ההתנהגות

 

מיומנויות תקשורת בינאישית, תמיכה, ייעוץ והדרכה ב'

2

מיומנויות תקשורת בינאישית, תמיכה, ייעוץ והדרכה א

2

פסיכולוגיה התפתחותית

2

לימודים קליניים – התנסויות

 

מדעי ההתנהגות

 

לימודים קליניים – עיוני

 

סיעוד המבוגר – פנימי

3.5

מבוא לפסיכולוגיה

2

סיעוד המבוגר א' (פנימי/כירורגי)

12

סיעוד המבוגר – כירורגי

3.5

לימודים קליניים – עיוניים

 

 

 

 

 

סיעוד בקהילה ובריאות הציבור

2

 

 

 

 

כללי

 

 

 

 

 

עזרה ראשונה

1.5

 

 

 

 

סה"כ:

25.5

סה"כ:

24

 

28

סמסטר (4) – אוקטובר 2023

נ"ז

סמסטר (5)  – מרץ 2024

נ"ז

סמסטר (6) -קיץ 2024

נ"ז

לימודים קליניים – עיוני

 

לימודים קליניים – התנסויות

 

לימודים קליניים – התנסויות

 

סיעוד הילד והמתבגר

סיעוד האישה במעגל הפוריות – התנסות

2

סיעוד במצבים דחופים וטראומה – התנסות

2

סיעוד האישה במעגל הפוריות

סיעוד בבריאות הנפש – התנסות

2

לימודים קליניים – עיוני

 

סיעוד בקהילה

2

סיעוד הילד – התנסות

2

סיעוד במצבים דחופים ומצבי אסון

3.5

סיעוד בבריאות הנפש

5

לימודים קליניים – עיוני

 

סיעוד הזקן ושיקום

 

2.5

לימודים קליניים – התנסויות

 

סיעוד הילד והמתבגר

7

 

 

סיעוד בקהילה – התנסות

2

סיעוד האישה במעגל הפוריות

7

 

 

סיעוד המבוגר – התנסות קלינית – השלמה

0

לימודים קליניים – התנסויות

 

 

 

מדעי הסיעוד

 

קידום בריאות בקהילה ומחלות תעסוקתיות

2

 

 

אתיקה ומשפט בסיעוד

2

לימודים קליניים – עיוני

 

 

 

 

 

קידום בריאות בקהילה ומחלות תעסוקתיות (פרויקט)

 

1

 

 

סה"כ:

19

סה"כ:

15

סה"כ:

8

סמסטר (7) – אוקטובר 2024

נ"ז

מדעי הסיעוד

 

איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד

2

ניהול, מנהיגות וחדשנות בסיעוד

2

כללי

 

היבטים תזונתיים בסיעוד

2

סמינר

 

סמינר קליני בסיעוד

3

לימודים קליניים – התנסויות

 

התנסות קלינית מתקדמת

7

סה"כ:

16

מועד מרץ

סמסטר (1)  – מרץ 2023

נ"ז

סמסטר (2)  – קיץ 2023

נ"ז

מדעי החיים

 

מדעי החיים

 

אנטומיה ופיזיולוגיה

 

7

פתולוגיה

 

2

כימיה ביוכימיה

3

פרמקולוגיה קלינית א'

3

מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה

3

מדעי הסיעוד

 

מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

3

עקרונות הסיעוד הקליני

3

מדעי הסיעוד

 

עקרונות אומדן פיזיקלי

2

מבוא למקצוע סיעוד

 

2

מדעי ההתנהגות

 

מיומנויות תקשורת בינאישית, תמיכה, ייעוץ והדרכה א

2

פסיכולוגיה התפתחותית

2

מדעי ההתנהגות

 

לימודים קליניים – עיוני

 

מבוא לפסיכולוגיה

2

סיעוד המבוגר א' (פנימי/כירורגי)

12

לימודים קליניים – עיוניים

 

 

 

סיעוד בקהילה ובריאות הציבור

2

 

 

כללי

 

 

 

עזרה ראשונה

1.5

 

 

סה"כ:

25.5

סה"כ:

24

אוקטובר (3) – 2023

נ"ז

סמסטר (4) – מרץ 2024

נ"ז

סמסטר (5)  – קיץ 2024

נ"ז

מדעי החיים

 

לימודים קליניים – עיוני

 

לימודים קליניים – התנסויות

 

גנטיקה ואמבריולוגיה

 

3

סיעוד הילד והמתבגר

7

סיעוד בקהילה – התנסות

2

פרמקולוגיה קלינית ב'

4

סיעוד האישה במעגל הפוריות

7

סיעוד האישה במעגל הפוריות – התנסות

2

לימודים קליניים -עיוני

 

סיעוד בקהילה

2

סיעוד בבריאות הנפש – התנסות

2

סיעוד המבוגר ב' (פנימי/כירורגי)

12

סיעוד בבריאות הנפש

5

סיעוד הילד – התנסות

2

מדעי הסיעוד

 

מדעי הסיעוד

 

 

 

מיומנויות תקשורת בינאישית, תמיכה, ייעוץ והדרכה ב'

2

איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד

 

2

 

 

לימודים קליניים – התנסויות

 

אתיקה ומשפט בסיעוד

 

2

 

 

סיעוד המבוגר – פנימי

3.5

ניהול, מנהיגות וחדשנות בסיעוד

 

2

 

 

סיעוד המבוגר – כירורגי

3.5

 

 

 

 

סה"כ:

28

סה"כ

27

סה"כ:

8

סמסטר (6) -אוקטובר 2024

נ"ז

סמסטר (7) – מרץ 2025

נ"ז

לימודים קליניים – התנסויות

 

כללי

 

סיעוד במצבים דחופים וטראומה – התנסות

2

היבטים תזונתיים בסיעוד

2

קידום בריאות בקהילה ומחלות תעסוקתיות

2

סמינר

 

לימודים קליניים – עיוני

 

סמינר קליני בסיעוד

1.5

סיעוד במצבים דחופים ומצבי אסון

3.5

לימודים קליניים – התנסויות

 

קידום בריאות בקהילה ומחלות תעסוקתיות

1

התנסות קלינית מתקדמת

7

סיעוד הזקן ושיקום

2.5

 

 

סמינר קליני בסיעוד

1.5

 

 

סה"כ:

12.5

סה"כ:

10.5

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 144.5 ש"ס (נ"ז)

בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה 

 

תקנון החוג

סגל מרצים

בראש החוג עומד ד"ר איליה קגן. עימו מלמדים מרצים ומומחים מתחומים קליניים מגוונים, בעלי ניסיון רב בהוראה, בתפקידים קליניים ובמחקר. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל שנות התואר ובסיום לימודיו.

תנאי קבלה 

חוג לימודיםממוצע תואר ראשוןדרישות נוספותחריגים
הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד75ראיון קבלה אישי.
גיל 18 ומעלה.
אישור הצהרת בריאות
אישור היעדר רישום פלילי
התחייבות לקבלת חיסונים
עד 10% מכלל המתקבלים

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לץ כאן

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9