אייקון .B.S.N בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים

.B.S.N בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > תואר ראשון בסיעוד > .B.S.N בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים

מטרת התוכנית

התוכנית מיועדת לאחים ואחיות מוסמכים בישראל שבחרו להתפתח במישור האקדמי ולרכוש ידע ומיומנות בתחום הסיעוד ברמה גבוהה.
התוכנית מכשירה אחים ואחיות מוסמכים ברמה אקדמית למגוון תפקידים במערכת הבריאות, בתי חולים וקהילה על בסיס ידע מדעי נרחב במדעי הסיעוד, הרפואה, החברה וההתנהגות.

תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים משלבת רקע עיוני בתחום הסיעוד, מקצועות הבריאות והעשייה הקלינית והניהולית בארגונים רפואיים באשפוז וקהילה.
תחומי הלימוד מתבססים על תוכנית לימודים מחייבת של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, ומתקיימים במגוון חטיבות קליניות: חטיבת סיעוד המבוגר (פנימית, כירורגיה), חטיבת סיעוד האישה, חטיבת סיעוד הילד, חטיבת סיעוד בקהילה, חטיבת סיעוד בבריאות הנפש, חטיבת סיעוד ברפואה דחופה ומצבי חירום וחטיבת סיעוד במצבי מוגבלות ושיקום.

משך התוכנית 6 סמסטרים (כולל סמסטר קיץ).

סמסטר (1)  – מרץ 2022

נ"ז

סמסטר (2)  – קיץ 2022

נ"ז

מדעי החיים

 

מדעי החיים

 

אנטומיה ופיזיולוגיה

7

פתולוגיה

 

2

מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה

3

פרמקולוגיה קלינית א'

3

מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

3

מדעי ההתנהגות

 

מדעי ההתנהגות

 

פסיכולוגיה התפתחותית

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

לימודים קליניים – עיוני

 

 

 

סיעוד המבוגר א' (פנימי/כירורגי)

12

סמסטר (3) – אוקטובר 2022

נ"ז

סמסטר (4)  – מרץ 2023

נ"ז

מדעי החיים

 

לימודים קליניים – עיוני

 

פרמקולוגיה קלינית ב'

4

סיעוד הילד והמתבגר

7

גנטיקה ואמבריולוגיה

 

3

סיעוד האישה במעגל הפוריות

7

לימודים קליניים -עיוני

 

סיעוד בקהילה

4

סיעוד המבוגר ב' (פנימי/כירורגי)

12

סיעוד בבריאות הנפש

5

סמסטר (5) – אוקטובר 2023

נ"ז

סמסטר (6) – מרץ 2024

נ"ז

לימודים קליניים – עיוני

 

סמינרים

 

סיעוד במצבים דחופים ומצבי אסון

3.5

סמינר קליני בסיעוד

1.5

קידום בריאות בקהילה ומחלות תעסוקתיות

1

סמינר מחקר

2

מדעי החיים

 

מדעי הסיעוד

 

סיעוד הזקן ושיקום

2.5

אתיקה ומשפט בסיעוד

2

סמינרים

 

ניהול, מנהיגות וחדשנות בסיעוד

2

סמינר קליני בסיעוד

1.5

איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד

2

סמינר מחקר

2

 

 

בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה 

תנאי קבלה 

חוג לימודיםתעודת מוסמךפסיכומטריהערותחריגים
תואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד לאחים ואחיות מוסמכים80500ראיון קבלה
בני 40+ פטורים מפסיכומטרי
עד 10% מכלל המתקבלים

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

סגל המרצים

בחוג מלמדים מרצים ומומחים מתחומים קליניים מגוונים, בעלי ניסיון רב בהוראה, בתפקידים קליניים ובמחקר. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל התואר עד לסיום לימודיו.

סגל המרצים משלב מצוינות בהוראה אקדמית ומחקר פעיל, ותיפקוד מקצועי בסביבות קליניות מגוונות.

AAC Version 2.9