אייקון התנסות במטבח לימודי

התנסות במטבח לימודי

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > ייחודיות לתזונה > התנסות במטבח לימודי

מאחר שעיבוד המזון קובע את ערכו התזונתי והבריאותי, יש חשיבות להכנת המזון בתעשייה ובבית. לימוד העקרונות ושימור הערכים הבריאותיים והתזונתיים של המזון הוא מרכיב חשוב בלימודים ובעתיד המקצועי של הבוגרים. בשנה א' ובשנה ב' הסטודנטים לומדים את תורת המזון ומתנסים במטבח הלימודי. הסטודנטים לומדים מהם החומרים הפעילים וכיצד צורות עיבוד שונות בחקלאות, תעשייה ובהכנה ביתית משפיעים על ההרכב ועל תכונות המזון המעובד, ועל השפעתו על הגוף.

AAC Version 2.9