אייקון הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

המכללה האקדמית אשקלון > ביהס למדעי הבריאות > החוג לסיעוד > הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד

מטרת התכנית

מטרת התכנית היא להקנות ידע, כלים ואמצעים למתן טיפול סיעודי כוללני ליחידים ומשפחות בעת בריאות וחולי. זאת, באמצעות פיתוח מיומנויות לתקשורת בין אישית, פיתוח יכולת לניתוח וחשיבה ביקורתית, יכולת לניהול הטיפול ושיתוף פעולה עם עמיתים ובעלי מקצועות בריאות אחרים ובה בעת עבודה בצוות מקצועי. התכנית מכשירה אחים ואחיות מוסמכים ברמה אקדמית  למגוון תפקידים. ההכשרה מיועדת למערכת הבריאות, לבתי חולים ולקהילה על בסיס ידע מדעי נרחב במדעי הסיעוד, הרפואה, החברה וההתנהגות. העשייה הסיעודית מושתתת על התחומים הללו. לבוגרי התכנית יוענק תואר בוגר בסיעוד (.B.S.N) ותעודת אח/ות מוסמכ/ת, בכפוף להצלחה בבחינת רישוי ממשלתית של משרד הבריאות.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד משלבת רקע עיוני והתנסות קלינית. קורסי היסוד במדעי הסיעוד, הרפואה והחברה, הנלמדים בשנה א', הם בסיס להמשך הלימודים. סיומם בהצלחה הוא תנאי להמשך הלימודים. הלימודים הקליניים וההתנסויות מתחילים בשנה א' (סמסטר ב') ונמשכים בד בבד ללימודים העיוניים במשך כל שנות הלימוד. במסגרת ההתנסויות הקליניות נחשפים הסטודנטים לשדות קליניים במוסדות בריאות שונים, המעניקים שירותי בריאות לאוכלוסייה בכל עת.
תחומי הלמידה הקליניים מתבססים על תכנית לימודים מחייבת של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, ומתקיימים במגוון חטיבות קליניות: חטיבת סיעוד המבוגר ( פנימית, כירורגיה), חטיבת סיעוד האישה, חטיבת סיעוד הילד, חטיבת סיעוד בקהילה, חטיבת סיעוד בבריאות הנפש, סיעוד ברפואה דחופה ומצבי חירום וסיעוד במצבי מוגבלות ושיקום.
הלימודים העיוניים נלמדים בקמפוס המכללה והלימודים הקליניים נלמדים במרכז הסימולציה במכללה ובמגוון שדות קליניים, בשירותי אשפוז ובקהילה של מערכת הבריאות.
משך התכנית שנתיים וחצי – שבעה סמסטרים.

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.S.N  בסיעוד  

סמסטר (1)  – מרץ 2021

נ"ז

סמסטר (2)  – קיץ 2021

נ"ז

סמסטר (3) – אוקטובר 2021

נ"ז

מדעי החיים

 

מדעי החיים

 

מדעי החיים

 

 

 

אנטומיה פיזיולוגיה ב'

4

 

 

אנטומיה פיזיולוגיה א'

3

גנטיקה  ואמבריולוגיה

3

פרמקולוגיה ב'

4

כימיה ביוכימיה

3

פרמקולוגיה א'

3

פתולוגיה ב'

2

מיקרוביולוגיה וירולוגיה ואימונולוגיה

3

פתולוגיה א'

1

 

 

פרקים נבחרים בתזונה

2

מדעי הסיעוד

 

 

 

מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

3

עקרונות הסיעוד הקליני

3

 

 

מדעי הסיעוד

 

עקרונות אומדן פיזיקלי

2

 

 

מבוא למקצוע סיעוד

3

מדעי ההתנהגות

 

לימודים קליניים -עיוני

 

 מיומנויות תקשורת בינאישית

2

פסיכולוגיה התפתחותית

2

סיעוד המבוגר (פנימי/כירורגי)

8

מדעי ההתנהגות

 

לימודים קליניים – עיוני

 

סיעוד הזקן בבריאות וחולי

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

סיעוד המבוגר (פנימי/כירורגי)

16

לימודים קליניים – התנסויות

 

מדעי החברה

 

 

 

סיעוד המבוגר – פנימי

2

סוציולוגיה של הבריאות

2

 

 

סיעוד המבוגר – כירורגי

2

מבוא לבריאות הציבור

2

 

 

 

 

כללי

 

 

 

 

 

עזרה ראשונה

1.5

 

 

 

 

סמסטר (4)  – מרץ 2022

נ"ז

סמסטר (5) -קיץ 2022

נ"ז

סמסטר (6) – אוקטובר 2022

נ"ז

לימודים קליניים – עיוני

 

מדעי הסיעוד

 

לימודים קליניים – התנסויות

 

סיעוד הילד והמתבגר

7

חוק ומשפט בבריאות ובסיעוד

2

סיעוד האישה במעגל הפוריות- השלמה

 

סיעוד האישה במעגל הפוריות

7

אבטחת איכות בסיעוד

1

סיעוד בבריאות הנפש

2

מדעי הסיעוד

 

ניהול ומנהיגות

2

סיעוד במצבים דחופים וטראומה

2

מיומנויות הדרכה, תמיכה וייעוץ

2

לימודים קליניים- עיוני

 

סיעוד הילד והמתבגר- השלמה

 

סוגיות אתיות בסיעוד

2

סיעוד בקהילה

3

לימודים קליניים – עיוני

 

לימודים קליניים – התנסויות

 

סיעוד במצבים דחופים וטראומה

3

סיעוד בבריאות הנפש

2

 

 

סיעוד בבריאות הנפש

3

בריאות העובד

1

סיעוד המבוגר- פנימי

1.5

לימודים קליניים – התנסויות

 

כללי

 

סיעוד המבוגר- כירורגי

1.5

סיעוד הילד והמתבגר

2

מבוא לכלכלת בריאות

2

 

 

סיעוד האישה במעגל הפוריות

2

 

 

 

 

סיעוד בקהילה

4

 

 

 

 

סיעוד במצבי חירום- ACLS

0.5

 

 

סה"כ:

21

סה"כ:

22.5

סה"כ:

9

סמסטר (7) – מרץ 2023

נ"ז

כללי

 

עקרונות בשיקום

1

סמינרים

 

סמינר קליני בסיעוד

3

לימודים קליניים – התנסויות

 

התנסות קלינית מתקדמת

7

סה"כ:

11

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 141 ש"ס (נ"ז)

בתוכנית הלימודים ייתכנו שינויים לפי קביעת המכללה 

סגל מרצים

בראש החוג עומדת פרופ' טובה הנדל. יחד עם פרופ' הנדל מלמדים מרצים ומומחים מתחומים קליניים מגוונים, בעלי ניסיון רב בהוראה, בתפקידים קליניים ובמחקר. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל שנות התואר ובסיום לימודיו.

תנאי קבלה לשנת תשפ"א

חוג לימודיםממוצע תואר ראשוןדרישות נוספותחריגים
הסבת אקדמאים לתואר ראשון (.B.S.N) בסיעוד75ראיון קבלה אישי.
גיל 18 ומעלה.
אישור הצהרת בריאות
אישור היעדר רישום פלילי
התחייבות לקבלת חיסונים
עד 10% מכלל המתקבלים

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לץ כאן

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים. 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9