אייקון חווית לימודים עשירה

חווית לימודים עשירה

המכללה האקדמית אשקלון > לימודי ארץ ישראל > ייחודיות > חווית לימודים עשירה

מעבר למגוון הקורסים, מתקיימים סיורים לימודיים במסגרת תכניות הלימוד, מחנות מחקר, סדנאות בארכיאולוגיה ועוד.

AAC Version 2.9