הסטודנטים בחוג ללימודי ארץ ישראל נהנים מיחס וליווי אישי של הסגל האקדמי והמנהלי במהלך הלימודים. אנו גאים באווירה הייחודית השוררת בחוג- חברות ורעות הם תוצרי החוג.

AAC Version 2.9