לימודי ארץ ישראל נתפשים כמקצוע יישומי ושימושי. וזאת, מאחר שהלימודים מכשירים סטודנטים להדרכה, להסברה ולהוראת נושאיה התרבותיים, ההיסטוריים והגאוגרפיים של ארץ ישראל בקרב הציבור בארץ, בקרב תלמידי בתי הספר ובקרב מיליוני תיירי פנים.

המסיימים בהצלחה ובציונים גבוהים את הלימודים יוכלו ללמוד לתואר שני באוניברסיטאות במסלול לימודי ארץ ישראל ובמסלולים דומים. כמו כן, הבוגרים יוכלו להשתלב בתעסוקה במוסדות ובארגונים העוסקים בהדרכה בתחומי ארץ ישראל (טיולים, מפעלי תיירות, רשויות מקומיות, מוסדות ממשלתיים, רשויות לעתיקות, מורשת והגנים הלאומיים).

תכנית הלימודים נועדה לכל המבקש לחוות את הארץ על מכמניה ותולדותיה ולהכירה. ואף למבקשים להיות מועמדים לעבודה בהדרכה, בהוראה, בתיירות, באתרים, בארגונים ובמוסדות שבהם ידע הארץ נחוץ מאוד ומקנה עדיפות בקבלה לעבודה.

 

בראש החוג עומד פרופ' יצחק רייטר, ראש רשות המחקר של המכללה, חוקר בכיר במכון ירושלים למחקרי מדיניות ובמכון טרומן ,מרצה אורח וחוקר באוניברסיטאות בעולם. בעבר אף כיהן כסגן יועץ ראש הממשלה לענייני ערביים.  יחד עם פרופ' רייטר מלמדים מרצים ואנשי אקדמיה  מובילים, חוקרים ידועי שם שזכו להצטיינות בהוראה ומורי דרך מנוסים בהדרכה ובסיורים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך תקופת הלימודים ועד לסיום לימודיו.

AAC Version 2.9