מביטה לאופק?

החוג משתף פעולה עם רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, קרן קיימת לישראל, המועצה לשימור אתרים, מוזיאון ארצות המקרא ומשרד התיירות.