תכנית הלימודים מבוססת על גישת הגאוגרפיה ההיסטורית, במסגרתה ירכשו הסטודנטים ידע עשיר על מוקדי תיירות, דתות וציביליזציות, מיעוטים ועדות,  אתרים לאומיים וארכיאולוגיים, מקומות קדושים, מפות טופוגרפיות, אקולוגיה וסביבה, ועוד.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו- חוגית בשילוב חוג שני לבחירה:  לימודי תיירות – חוג המכשיר לניהול תיירות ובו נלמד ניהול אתרי תיירות ותכנונו.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בלימודי ארץ ישראל

שם הקורס

מס' נ"ז

 

שם הקורס

מס' נ"ז

סמסטר א'

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי מבוא

 

 

 

 

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמית

4

 

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמית (המשך)

 

מבוא לתקופת המקרא

4

 

מבוא לתקופת המקרא (המשך)

 

 

מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

4

 

 

מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל (המשך)

 

מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית שני

4

 

מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית שני (המשך)

 

קורסים מתודולוגיים

 

 

 

 

מבוא לסטטיסטיקה א' – הרצאה + תרגיל

3

 

מבוא לסטטיסטיקה ב' – הרצאה + תרגיל

3

כרטוגרפיה וקריאת מפה

2

 

כתיבה מדעית והדרכה ביבליוגרפית

2

קורס בחירה

 

 

 

 

  

 

מיפו לתל-אביב

2

שם הקורס

מס' נ"ז

 

שם הקורס

מס' נ"ז

סמסטר א'

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי מבוא

 

 

 

 

חקר ארץ ישראל – מבוא תיאורטי ומתודולוגי

4

 

חקר ארץ ישראל – מבוא תיאורטי ומתודולוגי (המשך)

 

מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה

4

 

מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה (המשך)

 

קורסי ליבה

 

 

 

 

ירושלים בתקופת המנדט

4

 

ירושלים בתקופת המנדט (המשך)

 

דרכים, מסחר ותחבורה בארץ ישראל

2

 

נצרות בארץ ישראל

2

 

מסלג'וקים לממלוכים

 

 

 

 

קורסי בחירה

 

 

קורסי בחירה

 

יחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל

2

 

ירושלים ועכו בתקופה הצלבנית

2

 

 

 

חוקריה ומגליה של ארץ ישראל (פרוסמינריון)

2

קורסים מתודולוגיים

 

 

 

 

שיטות מחקר  א'

2

 

שיטות מחקר ב'

2

שם הקורס

מס' נ"ז

 

שם הקורס

מס' נ"ז

סמסטר א'

 

 

סמסטר ב'

 

קורסי ליבה

 

 

 

 

מדינת ישראל בעשור הראשון

2

 

אדריכלות ואמנות בארץ ישראל בתקופה ההליניסטית-ביזנטית

2

קורסי בחירה

 

 

קורסי בחירה

 

המהפיכה העירונית בארץ ישראל הקדומה

2

 

ערביי ארץ ישראל במאה העשרים

2

סמינריון

 

 

 

 

נוף סימבולי וזהות דתית ולאומית בארץ ישראל

4

 

נוף סימבולי וזהות דתית ולאומית בארץ ישראל (המשך)

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה.

 

AAC Version 2.9