תכנית הלימודים מבוססת על גישת הגאוגרפיה ההיסטורית, במסגרתה ירכשו הסטודנטים ידע עשיר על מוקדי תיירות, דתות וציביליזציות, מיעוטים ועדות,  אתרים לאומיים וארכיאולוגיים, מקומות קדושים, מפות טופוגרפיות, אקולוגיה וסביבה, ועוד.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו- חוגית בשילוב חוג שני לבחירה:  לימודי תיירות – חוג המכשיר לניהול תיירות ובו נלמד ניהול אתרי תיירות ותכנונו.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בלימודי ארץ ישראל

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי מבוא

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמית

2

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמית

2

מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

2

מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

2

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופת המקרא

2

מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת העתיקה

2

מבוא לתולדות ארץ-ישראל בימי בית שני (התקופה ההלניסטית, רומית, ביזנטית)

2

מבוא לתולדות ארץ-ישראל בימי בית שני (התקופה ההלניסטית, רומית, ביזנטית)

2

קורסי מתודולוגיה

כתיבה מדעית והדרכה ביבליוגרפית

2

 

 

כרטוגרפיה וקריאת מפה

2

 

 

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי מבוא

חקר ארץ ישראל – מבוא תיאורטי ומתודולוגי  

2

חקר ארץ ישראל – מבוא תיאורטי ומתודולוגי  

2

מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה

2

מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה

2

קורסי ליבה

נצרות בארץ ישראל

2

דרכים, מסחר ותחבורה בארץ ישראל

2

ערביי ארץ ישראל במאה העשרים

2

 

ירושלים בתקופת המנדט

2

קורסי בחירה (4 מהרשימה)

המהפכה העירונית בארץ ישראל הקדומה

2

ירושלים ועכו בתקופה הצלבנית

2

מחנה מחקר באשקלון (פרו-סמינריון)

2

יחסי יהודים – ערבים במדינת ישראל

2

מחנה מחקר בנגב (פרו-סמינריון)

2

 

 

סמסטר א

נ"ז

סמסטר ב

נ"ז

קורסי ליבה

תולדות מדינת ישראל: יחסי דת ומדינה

2

ירושלים בתקופה הישראלית

2

קורסי בחירה  (3 מהרשימה)

ירושלים במאה התשע-עשרה

2

נופי המורשת הקדומים בארץ ישראל

2

קהילות דתיות בארץ-ישראל בעת החדשה

2

אנתרופוקן – האדם כמעצב הנוף

2

מסלג'וקים לממלוכים

2

היסטוריה סביבתית של ארץ ישראל

2

פולחן קדושים וצדיקים בדרום מדינת ישראל

2

 

 

סמינריוניםלבחירה 1 מתוך הרשימה

נוף סימבולי וזהות דתית ולאומית בארץ ישראל

3

נוף סימבולי וזהות דתית ולאומית בארץ ישראל

3

הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל במאה העשרים

3

הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל במאה העשרים

3

ערי מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה בת' הקדומה

3

ערי מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה בת' הקדומה

3

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה.

 

AAC Version 2.9