מביטה לאופק?

אייקון תכנית הלימודים

תכנית הלימודים

המכללה האקדמית אשקלון > לימודי ארץ ישראל > ייחודיות > תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מבוססת על גישת הגאוגרפיה ההיסטורית, במסגרתה ירכשו הסטודנטים ידע עשיר על מוקדי תיירות, דתות וציביליזציות, מיעוטים ועדות,  אתרים לאומיים וארכיאולוגיים, מקומות קדושים, מפות טופוגרפיות, אקולוגיה וסביבה, ועוד.

הלימודים בחוג מתקיימים במתכונת דו- חוגית בשילוב חוג שני לבחירה: פוליטיקה וממשל, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, אפשרות נוספת היא לימודי תיירות - חוג המכשיר לניהול תיירות ובו נלמד ניהול אתרי תיירות ותכנונו.

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.A בלימודי ארץ ישראל

שנה א'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמית

2

מבוא לתולדות ארץ ישראל בתקופה המוסלמית

2

מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

2

מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ ישראל

2

מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת העתיקה (תקופת המקרא)

2

מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת העתיקה (תקופת המקרא)

2

קורסים מתודולוגיים

כתיבה מדעית והדרכה ביבליוגרפית

2

 

 

כרטוגרפיה וקריאת מפה

2

 

 
שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי מבוא

חקר ארץ ישראל – מבוא תיאורטי ומתודולוגי

2

חקר ארץ ישראל – מבוא תיאורטי ומתודולוגי

2

מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה

2

מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה

2

קורסי ליבה

נצרות בארץ ישראל

2

דרכים, מסחר ותחבורה בארץ ישראל

2

ערביי ארץ ישראל במאה העשרים

2

ירושלים בתקופת המנדט

2

 

 

 

 

קורסי בחירה (8 ש"ס)

המהפכה העירונית בארץ ישראל הקדומה

2

ירושלים לדורותיה

2

מחנה מחקר באשקלון (פרו-סמינריון)

2

ירושלים  ועכו בתקופה הצלבנית

2

מחנה מחקר בנגב (פרו-סמינריון)

 

יחסי יהודים – ערבים במדינת ישראל

 

שנה ג'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

תולדות מדינת ישראל: יחסי דת ומדינה

2

אדריכלות ואמנות בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית, רומית ביזנטית

2

מבוא לארץ ישראל בתקופה ההלניסטית, רומית ביזנטית

2

מבוא לארץ ישראל בתקופה ההלניסטית, רומית ביזנטית

2

קורסי בחירה  (6 ש"ס)

ירושלים במאה התשע-עשרה

2

נופי המורשת הקדומים בארץ ישראל

2

קהילות דתיות בארץ-ישראל בעת החדשה

2

ציביליזציה ואקולוגיה בארץ ישראל הקדומה

 

ירושלים הישראלית

 

היסטוריה סביבתית של ארץ ישראל

 

 

 

פולחן קדושים וצדיקים בדרום מדינת ישראל

 

סמינריונים (6 ש"ס)

נוף סימבולי וזהות דתית ולאומית בארץ ישראל

3

נוף סימבולי וזהות דתית ולאומית בארץ ישראל

3

הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל במאה העשרים

 

הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל במאה העשרים

 

ערי מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה בת' הקדומה

 

ערי מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה בת' הקדומה

 

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת דו-חוגית.

עליך לשלב תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית נוספת. סה"כ השעות לתואר 120 ש"ס

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה.