מביטה לאופק?

אייקון תעסוקה אפשרית לבוגרי החוג

תעסוקה אפשרית לבוגרי החוג

המכללה האקדמית אשקלון > לימודי ארץ ישראל > ייחודיות > תעסוקה אפשרית לבוגרי החוג

בפני בוגרי החוג ללימודי ארץ ישראל מגוון אפשרויות תעסוקה: הוראה והדרכה בחברות טיולים, מוזאונים, חברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, קק"ל, ארגון והדרכה של סיורים ברשויות מקומיות ועוד.