חוג לימודיםממוצע בגרותחריגים (עד 10% מכלל המתקבלים)
.B.A בלימודי ארץ ישראל ותיירות82קבלה בתנאי שנה א' לבעלי ממוצע בגרות 78+
בעלי בגרות חול נדרשים לציון פסיכומטרי 520.
  

לפירוט נוסף אודות תנאי הקבלה לחץ כאן

 

תנאי הקבלה נכונים למועד הפרסום, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הקבלה מעת לעת על פי שיקול דעתה.

 

מועמדים שנתוני הקבלה אינם עומדים בדרישות המפורטות לעיל או שברשותם תעודות על לימודים קודמים, יוכלו להגיש בקשה לוועדת חריגים

 

מומלץ ליצור קשר עם מרכז ייעוץ והרשמה בטלפון: 9990* סמוך למועד הרישום.

AAC Version 2.9