תוכנית המשלבת סטודנטים מהחברה הבדואית בחוגים שיש בהם לימודים פרקטיים ויישומים מאד לשוק העבודה. הסטודנטים מקבלים תגבור שפתי בעברית, באנגלית וכן קורסים כלליים שמטרתם להכין אותם ללימודים באקדמיה. בנוסף, הסטודנטים משתתפים בסדנאות הכשרה במגוון תחומים לשיפור כישוריהם החברתיים והלימודיים.

ההרשמה לתכנית שער לאקדמיה נעשית דרך מכון רואד (ראה למטה קישורים מצורפים).

 

תנאי הקבלה לתכנית:
• סטודנט מהחברה הערבית המתגורר בפזורה הבדואית בדרום הארץ (נפת באר שבע)
• זכאות לתעודת בגרות
• בחינות כניסה

• 9 חודשים.
• ימי לימוד- א'-ה' (08:00-16:00).

תכנית הלימודים בשער לאקדמיה מורכבת משני חלקים:
1. חלק הראשון של התכנית מתקיימת הכנה לקראת הלימודים האקדמיים בארץ. התכנית כוללת לימודי עברית, אנגלית, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לבריאות הציבור ומקצועות נוספים. בסיום חלק זה של התכנית מקבל הסטודנט תעודת סיום עם גליון ציונים. על סמך גליון הציונים ניתן להגיש מועמדות לתכניות הלימודים השונות במכללה בהתאם לדרישות השונות.
2. חלקה השני של התכנית הנו לימודי התואר. סטודנט המסיים את לימודי החלק הראשון של שער לאקדמיה רשאי להגיש מועמדות למקצועות הלימוד הבאים במכללת אשקלון: תזונה, סיעוד, בריאות הציבור. הקבלה נעשית על סמך ציוני הסטודנט ודרישות הקבלה של כל תכנית באותה שנה. במהלך לימודי התואר הסטודנטים משתלבים בלימודים יחד עם מכלול הסטודנטים במכללה בלימודי התואר. בסיום הלימודים תוענק תעודת התואר בהתאם לדרישות הסיום.

תלמיד העומד בדרישות הקבלה והסיום של התכנית זכאי למימון של לימודי התכנית והתואר הנלמד במסגרת התכנית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למכון רואד.

AAC Version 2.9