טיפוס חוקר?

קרא עוד

.B.A בקרימינולוגיה

.M.A  בקרימינולוגיה

אייקון תואר שני .M.A בקרימינולוגיה

תואר שני .M.A בקרימינולוגיה

המכללה האקדמית אשקלון > מדעי החברה > החוג לקרימינולוגיה > .M.A בקרימינולוגיה > תואר שני .M.A בקרימינולוגיה

מטרת התכנית

מטרת התכנית המוצעת היא להרחיב את הידע העיוני והיישומי סביב ההיבטים הקונספטואליים, הארגוניים והתפקודיים של מערכת אכיפת החוק (criminal justice) ולהעמיקו. כל זאת על הבסיס שהוקנה להם במסגרת הלימודים בתואר הראשון. התכנית תעסוק בעקרונות המדיניות של המערכות השונות העוסקות באכיפת חוק, בדגמים התאורטיים המלווים עקרונות אלו, במגמות וברפורמות של המדיניות בנושאים אלה ובחקר מדעי של האסטרטגיות ושל הדגמים הנדרשים המיושמים בישראל ובעולם המערבי.
התואר השני יכלול גם היבטים פורנזיים הכרוכים באכיפת החוק, כגון בעיות בזיכרון ועדות ראייה, זיהוי פנים וחומרים פסיכואקטיביים, וכן דיון בבעיות אתיות הקשורות לתחומים האלה.

תכנית לימודים

בלימודים לתואר שני בקרימינולוגיה ישנה היכרות עם ההליך הפלילי, ניתוח מאפייניו ודרכי פעולתו. התכנית מתמקדת בנושאים הבאים: חקר מודלים ואסטרטגיות שיטור בעולם המערבי, ניתוח סוגיות המעצבות את מדיניות השיטור, תרבות המשטרה, עמדות בציבור כלפי מערכת אכיפת החוק, תקשורת המונים ואכיפת החוק, מגמות השיטור בישראל, ויעילותן של גישות השיטור השונות. בנוסף, נבחן את עקרונות הפעולה של בתי המשפט בעולם ובישראל, ונעסוק בהשוואה בין מודלים תיאורטיים שונים של שיטור, כליאה ותקון בישראל ובמדינות המערב. כמו כן, ננתח את המגמות ואת השינויים הארגוניים, החברתיים והתרבותיים במערכת הישראלית של הכליאה ושל התקון.
בתכנית הלימודים קורסי ליבה, כגון תיאוריות בקרימינולוגיה, דמוקרטיה ואכיפת חוק, היבטים תיאורטיים ויישומיים בתהליך אכיפת החוק. כמו כן, קורסים השוואתיים בין ישראל והעולם המערבי בכל הקשור במשפט הפלילי, במשטרה ובשיטור, בתביעה ובבתי המשפט, ובמערכות הכליאה והתקון. בלימודים קורסים וסמינריונים עיוניים ומחקריים, וכן סדנאות שבהן תוקנה הכשרה מעשית בתחומי הלימוד. לקראת סיום לימודיהם יידרשו הסטודנטים להגיש מיזם סיכום במסגרתו יחקור כל אחד מהם היבט מסוים של מערכת אכיפת החוק בישראל ועיגונו במסגרת תיאורטית מקיפה. במהלך השנה השנייה יידרשו הסטודנטים להשתלב באחת מהמסגרות לאכיפת חוק או תקון במסגרת של פרקטיקום.

 

תכנית לימודים לתואר "מוסמך" .M.A בקרימינולוגיה

שנה א'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי ליבה

דיון מתקדם בתיאוריות בקרימינולוגיה

2

דיון מתקדם בתיאוריות בקרימינולוגיה

2

אכיפת חוק בארץ ובעולם: היבטים תיאורטיים, לגאליים ויישומיים

2

אכיפת חוק בארץ ובעולם: היבטים תיאורטיים, לגאליים ויישומיים

2

שיטות מחקר מתקדמות: כמותיות

2

שיטות מחקר מתקדמות: איכותניות

2

 סטטיסטיקה למתקדמים

 2

סטטיסטיקה למתקדמים

2

סמינריונים (4 ש"ס)

סוגיות נבחרות בפסיכיאטריה משפטית

2

סוגיות נבחרות בפסיכיאטריה משפטית

2

היבטים קוגנטיביים בתהליך אכיפת החוק

 

היבטים קוגנטיביים בתהליך אכיפת החוק

 

סדנא  (4 ש"ס)

מערכת הכליאה בישראל

2

מערכת הכליאה בישראל

2

מסגרות תקון: תיאוריה ופרקטיקה

 

מסגרות תקון: תיאוריה ופרקטיקה

 

הערכת מסוכנות בהליך הפלילי והטיפולי

 

הערכת מסוכנות בהליך הפלילי והטיפולי

 
שנה ב'

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

קורסי בחירה (6 ש"ס)

דיון מתקדם בפסיכולוגיה חקירתית

2

שחיתות ציבורית

2

מגדר ואכיפת חוק: מבט ביקורתי

2

משפט ורפואה

 

ארגוני טרור בינלאומיים

 

עבריינות צווארון לבן

 

סחר בבני אדם

 

 

 

סמינריונים (4 ש"ס)

סוגיות בעיצוב מדיניות של מערכת אכיפת החוק

2

סוגיות בעיצוב מדיניות של מערכת אכיפת החוק

2

הבנייה חברתית של סטייה, של פשיעה ושל בעיות חברתיות

 

הבנייה חברתית של סטייה, של פשיעה ושל בעיות חברתיות

 

פרקטיקום

 

פרקטיקום

 

פרקטיקום באכיפת חוק

2

פרקטיקום באכיפת חוק

2

פרויקט סיכום

 

מיזם סיכום

 

מיזם סיכום במערכת אכיפת החוק והתקון

3

מיזם סיכום במערכת אכיפת החוק והתקון

3

סה"כ שעות לתואר שני 44 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה.

סגל המרצים

פרופ' אפרת שהם ראשת החוג העומדת בראש ועדת המחקר של הרשות לשיקום האסיר ומכהנת בוועדה האקדמית המייעצת של שירות בתי הסוהר. פרופ' שהם שימשה שנים בתפקיד יו"ר האגודה הישראלית לקרימינולוגיה. יחד עם פרופ' שהם מלמדים מרצים מובילים וחוקרים בכירים מתחומי מחקר מגוונים: קרימינולוגיה, אכיפת החוק, משפט ורפואה. סגל המרצים משלב מצוינות בהוראה אקדמית ומחקר פעיל ועיסוק קליני ויישומי בשדה. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט באופן אישי במשך תקופת הלימודים ובסיומם.