מאמינים בשינוי חברתי?

תכנית הלימודים היא המקיפה והמעמיקה ביותר המתמקדת בשלבים שונים במעגל החיים, עם התמקדות בזקנה.