אייקון איציק לזמי

איציק לזמי

סגל » איציק לזמי
איציק לזמי

איציק לזמי


תפקיד: יועץ מכינה

חוג לימוד: המרכז ללימודים קדם-אקדמיים

טלפון: 08-6789110

דוא"ל: aiziklzm@aac.ac.il

בחזרה לאנשי הצוות
AAC Version 2.9