תחומי עניין:
חינוך' כלכלה ומנהל עסקים, מדעי הבריאות, מדעי המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, תיירות ופנאי

 

JSTOR offers a high-quality, interdisciplinary archive to support scholarship and teaching. It includes archives of over one thousand leading academic journals across the humanities, social sciences, and sciences, as well as select monographs and other materials valuable for academic work. The entire corpus is full-text searchable, offers search term highlighting, includes high-quality images, and is interlinked by millions of citations and references.

 

גישה מהספרייה

גישה מרחוק

מדריך לחיפוש

חזרה לרשימת מאגרים

AAC Version 2.9