אייקון מדור שכר לימוד

מדור שכר לימוד

המכללה האקדמית אשקלון » מדור שכר לימוד

סטודנטים יקרים,

 

ברצוננו לברך אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת. לידיעתכם, המכללה האקדמית אשקלון הינה מכללה ציבורית הזוכה לתמיכה של המועצה להשכלה גבוהה. המכללה כפופה להוראות המל"ג בכלל זה, שכר לימוד זהה במכללות הציבוריות ובאוניברסיטאות.

המכללה מוכרת גם בחוק עידוד השכלה בנגב ובגליל שבאמצעותו מוענק פטור משכר לימוד בשנה א' לחיילים משוחררים, לבוגרות שירות לאומי ולבוגרי שירות אזרחי (הזכאות היא לחמש שנים מיום השחרור). מדור שכר לימוד מביא לידיעתכם  את תקנון שכר הלימוד לשנה הנוכחית. תקנון שכר הלימוד מחייב את כל הסטודנטים במכללה האקדמית אשקלון. אי ידיעת הנהלים אינה פוטרת מתשלום ואינה מהווה עילה לאי קיומם. אנא קראו את הנהלים ותמנעו מאי- נעימות.

 

בברכת הצלחה,

צוות מדור שכר לימוד

0שכר לימוד לתואר ראשון
0שכר לימוד לתואר שני
0סטודנטים
0בוגרים בתפקידי מפתח
AAC Version 2.9