אייקון תקנון למניעת הטרדה מינית

תקנון למניעת הטרדה מינית

המכללה האקדמית אשקלון > סטודנטים > מידע ושירותים > תקנון למניעת הטרדה מינית

המכללה האקדמית אשקלון הציבה לה כמטרה חשובה להבטיח מימוש מלא של חווית הלמידה והעבודה.  המכללה רואה ביצירת סביבה המכבדת כל אישה ואיש, בסיס הכרחי להתנהלות תרבותית הנקייה מכל סוג של הטרדה מינית.  

המכללה רואה בסיס הכרחי ליצירת אווירה תרבותית והתנהלות הנקייה מכל דיבור ומעשה שיש בו רמז להתנכלות על רקע הטרדה מינית.

המכללה פועלת ותפעל למנוע כל פגיעה בחירותו, פרטיותו וכבודו של האדם . תוך כדי שמירה קפדנית על נהלים  סביבת דיבור והתנהגות הנקיות מאמירות, רמיזות ומחוות מיניות, תופעות פסולות של הטרדות מיניות ושל קיום יחסים אינטימיים במסגרת יחסי סמכות כפיפות .

על פי החוק למניעת הטרדה מינית , התשנ"ח – 1998, הטרדה מינית היא כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר.

הטרדה מינית כוללת את כל אחד מהמעשים הבאים:
1.סחיטה מינית באיומים
2.מעשה מגונה (מעשה שנעשה לשם גירוי ,סיפוק מיני או ביזוי מיני)
3.הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעתו.
4.היתייחסויות חוזרות למיניותו של האם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו מעוניין בהן.
5. התייחסויות חוזרות לאדם המתמקדות במיניותו ,בין אם הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לא.
ביזוי או השפלה ביחס למינו או מיניותו של אדם, לרבות לנטייתו
6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

 

לנוסח התקנון בשפה העברית

לנוסח התקנון בשפה האנגלית

לנוסח התקנון בשפה הערבית

לנוסח התקנון בשפה האמהרית

הממונות על מניעת הטרדה מינית במכללה:

פרופ' גילה חן | gilhcn@edu.aac.ac.il | נייד: 050-9425019

גב' מיכל צמיר | Michaltz@aac.ac.il | נייד: 052-2392231

AAC Version 2.9