תחומי עניין:

כלכלה ומנהל עסקים, מדעי המדינה, חינוך, תיירות ופנאי, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, מדעי הבריאות

 

Elsevier's full-text platform, ScienceDirect, offers over a quarter of the world's STM (Science, Technical and Medical) articles integrated with a growing range of authoritative books, including reference works, handbooks and book series.
More than 2,000 journals and hundreds of books from Elsevier – including prestigious titles such as The Lancet, Cell, Tetrahedron Letters, the Handbooks in Economics Series and the International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences – are available on ScienceDirect.

גישה מהספרייה

גישה מרחוק

מדריך לחיפוש

 

חזרה לרשימת מאגרים

AAC Version 2.9