אייקון ראשיתו של החינוך העברי

ראשיתו של החינוך העברי

המכללה האקדמית אשקלון > ספרייה > ראשיתו של החינוך העברי

באמצעות ספרי הלימוד מלווה התערוכה את התפתחות החינוך העברי בעיקר בארץ ישראל בתקופת ההשכלה במחצית הראשונה של המאה ה-20. ספרי הלימוד הם מתחומים שונים : דקדוק ולשון, מקראות, ספרות, מדעי הטבע והחברה. אפשר לעקוב אחרי הנושאים בהם עסקו הספרים ובעיקר להתרשם מההתמודדות של הלומדים עם שפה ישנה שרק החלה להתחדש.

 

התערוכה מוצגת בקומה העליונה. אפשר לעיין בספרים המוצגים בעזרת הספרנית.

AAC Version 2.9