אייקון ספרייה

הספרייה לשירותך

אייקון השאלה בין-ספרייתית

השאלה בין-ספרייתית

המכללה האקדמית אשקלון > ספרייה > שירותי הספרייה > השאלה בין-ספרייתית

סטודנטים וחברי סגל רשאים להזמין ספרים ומאמרים מתוך כתבי עת שלא קיימים בספריית המכללה האקדמית אשקלון, אך מצויים בספרייה אחרת שלה הסכמי השאלה ( בן-גוריון, בר-אילן, חיפה).

השירות כרוך בתשלום של 15 ש"ח לפריט. לבירורים ושאלות נא לפנות לאחראית השאלה בין ספרייתית הגב' מיכל סויסה michalsw@aac.ac.il

כיצד מזמינים?

לקבלת השירות יש להכנס למידע אישיאפשרויות נוספות ⇐ בקשות וערעורים ⇐ אפשרויות הגשה ⇐ ספרייה ⇐ טופס השאלה בינספרייתית. יש למלא את כל השדות הנדרשים בטופס. 

כיצד מקבלים את הפריט שהוזמן?

הודעה בדבר הגעת הפריט לספרייה תשלח למזמין לכתובת הדוא"ל של המכללה. המזמין יאסוף את הפריט ממשרדי האחראית לשירותי השאלה בין ספרייתית. 

אייקון חדשות והודעות הספרייה

חדשות והודעות הספרייה

הבא הקודם
AAC Version 2.9