אייקון ספרייה

הספרייה לשירותך

אייקון תערוכות

תערוכות

המכללה האקדמית אשקלון > ספרייה > תערוכות

תערוכות בספרייה

 

"זכור ימות עולם/ בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך – זקנך ויאמר לך". (דברים, ל"ב, ז')

 

קיום הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי הינו אחד המרכיבים המרכזיים באמונה ובחינוך במסורת של עם ישראל מאז יציאת מצריים ועד ימינו. צווי זה חוזר על עצמו גם במצווה "והגדת לבנך…".

 

בזכות המודעות הלאומית והטריטוריאלית עמדו גולי בבל ובכו "בזכרנו את ציון". בזכות המודעות מרדו אבותינו בכל כובש שניסה לפגוע באמונתם ובעצמאותם, ובזכותה דבקו יהודים באלפיים שנות הגלות באמונתם חרף הרדיפות וכל הניסיונות  למחוק את עברם.

עם שביכה את חורבן מקדשו וארצו במשך אלפיים שנה (בתשעה באב), זכה לראות את בניין ארצו ומולדתו ואת קיבוץ נידחיו מכל קצוות העולם.

 

הידע, האות העברית והנרטיב המשותף הועברו מדור לדור בכל קהילות ישראל הפזורות בעולם. דור אחר דור ולפחות פעם בשנה ביטאו היהודים את משאלת ליבם "לשנה הבאה בירושלים הבנויה…" תחת עול האינקוויזיציה, השלטון האסלאם הקיצוני, שלטונות אנטישמיים חסרי רסן (ואף במהלך השואה !) חוברו יצירות מופת מחשבתיות, תפילות ופיוטים, התפתחה תפיסה אסתטית ייחודית, קוימו מסורות ומוסדות קהילה ונשמרה התקשורת בין רוב הקהילות.

 

ובנוסף, כל צרינו הושפעו מרוחנו, בתרבותם ובאמונתם. חוט אחד מקשר בין משה, מלכי ישראל, מגורשי בבל, רבי עקיבא, הרמב"ם, מגורשי ספרד, דרייפוס, הרצל, מרדכי אנילביץ ומדינת ישראל. החוט הזה הנו הזיכרון הקולקטיבי המיוחד של עמנו.

 

            ***

 

במשכננו הצנוע, בספרייה של המכללה האקדמית אשקלון, אנו מנסים לתת ביטוי חזותי באמצעות תערוכה המאפשרת הצצה בתחנות השונות של תולדות עמנו: הצצה בעולמו של המקרא והשפעתו על העמים, יצירה בצל הגלות והרדיפות ועד ההתעוררות הלאומית, השיבה לארץ מולדתנו וכינון המדינה.

התערוכה מחולקת לנושאים וכל נושא שומר על סדר כרונולוגי אך אל למתבונן לשכוח שבסופו של דבר שזורים הנושאים זה בזה, והמעוניין להבין את התמונה באמת, יתבונן בהם כאחדות אחת, נצחית.

 

 

AAC Version 2.9