אייקון .B.Sc במדעי המחשב

.B.Sc במדעי המחשב

המכללה האקדמית אשקלון » קמפוס חרדי » קמפוס גן יבנה » .B.Sc במדעי המחשב

מטרת התכנית המוצעת היא להכשיר בוגרים אקדמיים בתחום התכנה והפיתוח. המבנה האקדמי של התכנית מאפשר לבוגרים להשתלב בתעשיות עתירי ידע בארץ ובעולם. הכשרת הבוגרים מתמקדת בקורסים בעלי אוריינטציה יישומית ובסיס תיאורטי רחב. התכנית מקנה לסטודנט את "ארגז הכלים" הנדרש להשתלבות מהירה במגוון תפקידים בעולם הטכנולוגיה, הסייבר ובתעשיית ההייטק.

ישיבת הסייבר "דרך חיים"

המכללה מקיימת שיתוף פעולה עם ישיבת "דרך חיים" בגן יבנה ובמסגרת זו לומדים תלמידי הישיבה לתואר .B.Sc במדעי המחשב לקראת שילובם בשירות צבאי משמעותח ובהמשך השמה בחברות הייטק.

 

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר ראשון משלבת רקע תיאורטי והתנסות מעשית הכוללים קורסים בסיסיים, מתקדמים ומעשיים כגון: פיתוח תכנה, אלגוריתמים וחישוביות, מערכות מחשב ותכנה, שפות תכנות, אבטחת מידע, סדנה לפרויקטים ועוד. בשנה ב' ובשנה ג' ניתנת לסטודנטים אפשרות לבחור אשכול קורסים באחד מהנושאים: הנדסת תכנה\ אבטחת מידע (סייבר).

 

תכנית לימודים לתואר "בוגר" .B.Sc במדעי המחשב

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי מבוא

   

אלגברה ליניארית 1

5

אלגברה ליניארית 2

5

חדו"א 1

5

חדו"א 2

5

מתמטיקה בדידה 1

4

מתמטיקה בדידה 2

4

מבוא למדעי המחשב 1

4

מבוא למדעי המחשב 2

4

  

מבני נתונים

5

  

סדנא לתכנות

2

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

   

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי מבוא

   

אלגברה ליניארית 1

5

אלגברה ליניארית 2

5

חדו"א 1

5

חדו"א 2

5

מתמטיקה בדידה 1

4

מתמטיקה בדידה 2

4

מבוא למדעי המחשב 1

4

מבוא למדעי המחשב 2

4

  

מבני נתונים

5

  

סדנא לתכנות

2

תרבות עברית, היסטוריה יהודית וקורסים כלליים

   

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

סמסטר א'

נ"ז

סמסטר ב'

נ"ז

קורסי ליבה

   

חישוביות וסיבוכיות

5

אלגוריתמים 2

4

הנדסת תוכנה א'

3

שיטות סטטיסטיות במדעי המחשב

3

הסתברות

3

עקרונות שפות תכנות

3

גרפיקה ממוחשבת

3

תכנות יישומי 2

2

תכנו יישומי 1

2

  

סמינריון 1 מתוך 2

   

סמינריון בבינה מלאכותית

2

  

סמינריון בנתוני עתק

2

  

קורסי בחירה 4 מתוך 5

   

אבטחת מידע

3

  

אבטחת מידע מתקדם (סייבר)

3

  

אלגוריתמים מקבילים

3

  

למידה עמוקה

3

  

סוכנים מבוססי תורת המשחקים

3

  

תכנית הלימודים בחוג מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 142 ש"ס.

ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים לפי קביעת המכללה

סגל המרצים

בראש החוג עומד פרופ' מנחם דומב. עם פרופ' דומב מלמדים מרצים ואנשי אקדמיה בכירים מתחומי מדעי המחשב, הסייבר, ענפי ההנדסה ומדעים מדויקים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנט לאורך כל שנות התואר ובסיום לימודיו.

AAC Version 2.9