אייקון רשות המחקר והפרסומים

רשות המחקר והפרסומים

המכללה האקדמית אשקלון > רשות המחקר והפרסומים

המכללה האקדמית אשקלון  מציבה את המחקר במרכז העשייה האקדמית שלה. המחקר נתפס כעיסוק חשוב והכרחי להתפתחות המקצועית של חברי הסגל במכללה.

רשות המחקר פועלת על מנת לקדם את תרבות המחקר במכללה, את פעילות המחקר בקרב חברי הסגל האקדמי,  ולסייע בצד המנהלי של עריכת המחקר.

 

חברי ועדת רשות המחקר

פרופ' גילה חן: יו"ר רשות המחקר והפרסומים.

פרופ' שושנה נוימן: דיקנית הפקולטה לכלכלה.

פרופ' רחל שרעבי: ראשת החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

פרופ' שיר דפנה-תקוע: דיקנית הפקולטה לעבודה סוציאלית.

פרופ' קרן דופלט: החוג לבריאות הציבור.

 

מטרות רשות המחקר

 יצירת תשתית מחקרית – יעוץ, הכוונה וסיוע לקידום המחקר.
 עידוד שיתופי פעולה במחקר עם מוסדות וחוקרים בארץ ובעולם.
 ריכוז והפצה של מידע על קרנות מחקר, כנסים וימי עיון.

 

התפקידים של רשות המחקר

 לפעול להשגת מידע על קרנות מחקר חיצוניות ולהפיץ מידע זה בין חברי הסגל.
 לעודד חוקרים ליזום ולבצע מחקרים וכן לסייע להם בהשגת מענקי מחקר.
 לסייע בצד המנהלי של ביצוע מחקרים הממומנים מקרנות חיצוניות ופנימיות.
 לייצר הזדמנויות חדשות לפעילות מחקרית ולשיתוף פעולה בין תחומי בקרב חברי הסגל במכללה.
 לשמש במה להצגת החוקרים השונים הפועלים במכללה, תחומי המחקר שלהם והפעילות המחקרית.
 לפעול להשגת מידע שיסייע בחילופי חוקרים בין המכללה לבין מוסדות מחקר בחו"ל.

אייקון מידע לחוקרים

מידע לחוקרים

הבא הקודם
AAC Version 2.9