לחברי הסגל האקדמי

חדשים גם ישנים
שלום וברכה

 

המכללה מקדמת אתכם בברכה ומאחלת לכם שהייה מועילה ומהנה בקריה היפהפייה שלנו, שלכם.
המכללה הולכת ומתפתחת בקצב מדהים. מספר הסטודנטים לתואר חצה את ה-4,000 [ולא מניתי את מאות תלמידי ביה"ס להנדסאים ואת מאות תלמידי המכינות הקדם אקדמיות].

היקף הפעילות האקדמית במכללה כולל 20 חוגים לתואר ראשון ואנו שואפים לקיים לימודים לתואר השני ברוב החוגים, וכבר כיום הם מתקיימים בחמישה חוגים: קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, כלכלה יישומית, מדעי המחשב ופסיכולוגיה. ועוד ידנו נטויה. לפי שעה אושרו לנו שתי תוכניות לתואר השני עם תיזה.

אפיקי הקידום פתוחים בפני כולכם: ועדת המינויים במכללה מקדמת מרצים על בסיס תבחינים מוגדרים לדרגות מרצה ומרצה בכיר. ולדרגות הבכירות ביותר [פרופסור חבר ופרופסור מן המניין ] היא ממנה ועדות מקצועיות, שחבריהן באים מהאוניברסיטאות, ומכינה את התיק לקראת הגשתו לאישור המל"ג. לידיעתכם: 22 חברי סגל קודמו עד כה לדרגות הפרופסורה (שניים מהם לדרגת פרופ' מן המניין).

כידוע, כל קידום פנימי או חיצוני מבוסס בעיקר על פרסומים אקדמיים בכתבי עת שפיטים, אך נתמך גם בהשתתפות בכינוסים מדעיים ובהשגת מענקי מחקר, ומסתמך על איכות ההוראה ועל התרומה לחוג ולמכללה.
המכללה מסייעת לכם במימון מחקריכם: ניתן לקבל מענק מחקר וגם סיוע במימון תרגום ועריכה של מאמרים וספרים ובמימון הוצאותיכם הכרוכות בהשתתפות בכינוסים מדעיים בארץ ובחו"ל.

ניתן לזכות בהפחתת עומס הוראה בגין מחקר. ומעל לכול, המכללה מאשרת בכל שנה את יציאתם של 3- 4 מהמרצים הוותיקים ל"השתלמות ממושכת"( בת סמסטר אחד), שבה יכול המרצה להקדיש את כל עיתותיו לקידום מחקריו.

הרשות למחקר ולפרסומים פועלת להרחבת מעגל החוקרים במכללה, היא מסייעת בהגשת בקשות לקבלת מענקים בארץ וגם לגופים באיחוד האירופי ודנה באישור פרסומם של ספריכם במימון מלא של המכללה. ובמסגרת תהליך הבינאום נרקמים קשרים לשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים באירופה.
ובכן, אני מקווה, שתשכילו לנצל את המשאבים שהמכללה מעמידה לרשותכם,

 

ואני מאחל לכם שתזכו לעלות במעלות הסולם האקדמי.

 

פרופ' שמעון שרביט
הרקטור

 

AAC Version 2.9