לחברי הסגל האקדמי,

חדשים גם ישנים:
שלום וברכה

 

המכללה מקדמת אתכם בברכה ומאחלת לכם שהייה מועילה ומהנה בקרייה היפהפייה שלנו, שלכם.
מאז נתנתקה המכללה מאוניברסיטת בר אילן (אוניברסיטת האם), ויצאה לעצמאות מליאה, היא הולכת ומתפתחת בקצב מדהים בכל המישורים: מספר הסטודנטים לתואר נושק את ה-4000 [ולא מניתי את מאות תלמידי ביה"ס להנדסאים ואת מאות תלמידי המכינות הקדם אקדמיות]. מספר החוגים והתוכניות מתקרב לעשרים. שניים מהחוגים הגדולים ומרובי התוכניות אף הפכו פקולטות [כלכלה ועבודה סוציאלית], שבראשן עומדים דיקנים. אנו שואפים לקיים לימודים לתואר השני ברוב החוגים, וכבר כיום הם מתקיימים בשלושה חוגים: קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית וכלכלה יישומית. ועוד ידנו נטויה.
אפיקי הקידום פתוחים בפני כולכם: ועדת המינויים במכללה מקדמת מרצים על בסיס תבחינים מוגדרים לדרגות מרצה ומרצה בכיר. ולדרגות הבכירות ביותר [פרופסור חבר ופרופסור מן המניין ] היא ממנה ועדות מקצועיות, שחבריהן באים מהאוניברסיטאות, ומכינה את התיק לקראת הגשתו לאישור המל"ג. לידיעתכם: שבעה עשר חברי סגל קודמו עד כה לדרגות הפרופסורה ועוד ארבעה תיקים נמצאים בשלבי הכנה שונים. כידוע, כל קידום פנימי או חיצוני מבוסס בעיקר על פרסומים אקדמיים בכתבי עת שפיטים, אך נתמך גם בהשתתפות בכינוסים מדעיים ובהשגת מענקי מחקר, ומסתמך על איכות ההוראה ועל התרומה לחוג ולמכללה.
המכללה מסייעת לכם במימון מחקריכם: ניתן לקבל מענק מחקר וגם סיוע במימון תרגום ועריכה של מאמרים וספרים. ניתן לזכות בהפחתת עומס הוראה בגין מחקר. ומעל לכול, המכללה מאשרת בכל שנה את יציאתם של 2- 3 מהמרצים הוותיקים ל"השתלמות ממושכת"( בת סמסטר אחד), שבה יכול המרצה להקדיש את כל עיתותיו לקידום מחקריו. וכמו כן המכללה מממנת את הוצאותיכם הכרוכות בהשתתפות בכינוסים מדעיים בארץ ובחו"ל.
הרשות למחקר ולפרסומים פועלת להרחבת מעגל החוקרים במכללה והיא מסייעת בהגשת בקשות לקבלת מענקים בארץ וגם לגופים באיחוד האירופי. היא אף דנה באישור פרסומם של ספריכם במימון מלא של המכללה.
המכללה פתחה בתהליך של בינאום ובימים אלה ממש נרקמים קשרים ראשונים לשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים באירופה.
ובכן, אני מקווה, שתשכילו לנצל את המשאבים שהמכללה מעמידה לרשותכם,

 

ואני מאחל לכם שתזכו לעלות במעלות הסולם האקדמי.

 

פרופ' שמעון שרביט
הרקטור

AAC Version 2.9