אייקון .B.S.W בעבודה סוציאלית

.B.S.W בעבודה סוציאלית

המכללה האקדמית אשקלון » קמפוס חרדי » קמפוס המכללה » .B.S.W בעבודה סוציאלית

התכנית מקנה ידע ומיומנויות לעבודה עם הפרט, הקבוצה והקהילה. היא מכשירה עובדים סוציאליים להתמודדות עם בעיות של אבטלה, אלימות, סמים ועוני. התמודדות יעילה עם בעיות אישיות וחברתיות מחייבת יישום של גישה מערכתית, נוסף על הטיפול הפרטני המסורתי. תכנית הלימודים עוסקת בנושאים אלו בהרחבה. דגש מיוחד ניתן להיבטים הטיפוליים והיישומיים, לצד היבטים רחבים של החברה בישראל ושינוי מדיניות.

עם קבלת התואר הראשון מוסמכים הבוגרים להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולעבוד במקצוע.

תכנית הלימודים

 

תכנית הלימודים היא תלת-שנתית. היא כוללת חטיבות לימוד עיוניות ומעשיות, סדנאות ומוקדי למידה. החל מהשנה השנייה משתתפים הסטודנטים בהכשרה מעשית בשירותי הרווחה או בשירותים ובסוכנויות שהוכרו כמתאימים להכשרת סטודנטים בכל רחבי הארץ. ההכשרה המעשית חושפת את הסטודנטים באופן הדרגתי לאופן בו מתבצעת פעילות העובדים הסוציאליים בשטח. תחומי ההכשרה המעשית כוללים התמחות בטיפול פרטני, הנחייה של קבוצות, ליווי של פרויקטים קהילתיים והכשרה בתחום של שינוי מדיניות. לימודי שנה ג' מתמקדים בפרט ובמשפחה מתוך הסתכלות מערכתית ובאים לידי ביטוי הן בהיבט העיוני-אקדמי והן בהיבט ההכשרה המעשית.

 

תכנית הלימודים לתואר "בוגר" .B.S.W בעבודה סוציאלית

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

תהליכים אישיים וחברתיים

מבוא לעבודה-סוציאלית

2

מבוא לעבודה-סוציאלית

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

מבוא לפסיכולוגיה

2

פסיכולוגיה התפתחותית

2

פסיכולוגיה התפתחותית

2

המשפחה כמערכת

2

תיאוריות באישיות

2

מבוא לסוציולוגיה

2

רב-תרבותיות בחברה ישראלית

2

דרכי התערבות

מיומנויות בעבודה-סוציאלית

2

מיומנויות בעבודה-סוציאלית

2

מדיניות ושירותים

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים

2

מבוא לרווחה חברתית

2

לימודי מחקר

מבוא לסטטיסטיקה א'

2

מבוא לסטטיסטיקה ב'

2

כתיבה מדעית

   

קורסי יצירה יהודית

ספרות תלמודית

2

  

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

דרכי התערבות והכשרה מעשית

הכשרה מעשית

4

הכשרה מעשית

4

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה א'

2

שיטות התערבות עם הקבוצה א'

2

 

2

תהליכים אישיים וחברתיים

ילדים בסיכון

2

פסיכופתולוגיה

2

עבודה סוציאלית קהילתית

2

עבודה סוציאלית קהילתית

2

לימודי מחקר

עיבוד נתונים במחקר כמותי באמצעות תוכנת SPSS

2

שיטות מחקר כמותיות

2

שיטות מחקר איכותניות

2

  

אתיקה, משפט, מדיניות ושירותים

שירותים חברתיים

2

שירותים ואוכלוסייה

2

המשפט וטיב ההתערבות במשפחה

2

ערכים ואתיקה בעבודה-סוציאלית

2

קורסי יצירה יהודית

תולדות עם ישראל

2

תולדות עם ישראל

2

קורסי בחירה (2 מתוך היצע משתנה)

עקרונות הטיפול הקוגניטיבי

   

פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

   

סמסטר א

ש"ס

סמסטר ב

ש"ס

דרכי התערבות והכשרה מעשית

הכשרה מעשית

6

הכשרה מעשית

6

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה ב'

2

שיטות התערבות עם הפרט והמשפחה ב'

2

שיטות התערבות עם הקבוצה ב'

2

שיטות התערבות עם הקבוצה ב'

2

לימודי מחקר (2 ש"ש =4ש"ס)

סמינריון כמותי/איכותני

קורסי בחירה (3 מתוך היצע משתנה)

טיפול קוגניטיבי בהפרעות חרדה

מוקד עוני

 

קורסי העשרה

מבוא לפילוסופיה של המדע

2

  

תכנית הלימודים בפקולטה מוצעת במתכונת מורחבת. סה"כ שעות לתואר 120 ש"ס

יתכנו שינויים בתכנית הלימודים/

 

סגל המרצים  

בפקולטה מלמדים אנשי אקדמיה מובילים, חוקרים בולטים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים בכירים מתחומי מחקר מגוונים. הסגל האקדמי והמנהלי מלווה את הסטודנטים באופן אישי לאורך תקופת הלימודים וגם לאחר מכן, כבוגרי הפקולטה.

AAC Version 2.9