גמר חתימה טובה
שנה טובה ומתוקה
הזדמנות אחרונה ללמוד עוד השנה
בהצלחה לבוגרי החוג לסיעוד בבחינת הרישוי הממשלתית
שנה טובה
אייקון המכללה האקדמית אשקלון

המכללה האקדמית אשקלון

המכללה האקדמית אשקלון
הזדמנות אחרונה ללמוד עוד השנה
אייקון המכללה האקדמית אשקלון

המכללה האקדמית אשקלון

המכללה האקדמית אשקלון
AAC Version 2.9